facebook
Ťažisko našej flotily tvoria moderné a výkonné vozidlá MAN. Na ceste môžete denne stretnúť aj žlté dodávky Peugeot. Máme k dispozícii vozidlá s radlicou na odhŕňanie snehu a posyp, mechanizmy na kosenie, zametacie vozidlá, umývacie vozidlá, zdvižnú plošinu, nakladač-rýpadlo a množstvo ďalších užitočných pomocníkov.

Staráme sa o približne 1 100 000 m2 vozovky. Je to plocha, ktorá zodpovedá 154 futbalovým ihriskám, čo na ceste predstavuje dĺžku viac ako 46 km. V júli 2012 pribudol ďalší, takmer 6-kilometrový úsek (severný obchvat Banskej Bystrice), o ktorý sa starajú zamestnanci nášho dodávateľa v banskobystrickom stredisku prevádzky a údržby.

 

 

radlica-web

 

Zimná údržba

Zimné obdobie je pre nás obdobie od 1. novembra do 31. marca. Pri zimnej údržbe sa riadime plánom zimnej údržby.

Máme 8 vlastných nákladných vozidiel MAN s pohonom všetkých kolies, z toho 6 sypačov a 2 cisterny. Sypače majú kapacitu 6 m3 soli a 2 100 l soľného roztoku (soľanka), cisterny majú kapacitu 8 000 l soľného roztoku. Na tieto vozidlá môžeme osadiť snežné pluhy so základnou šírkou 3,5 m, pričom je možné upraviť ich šírku na max. 5 m.

Používame priemyselnú posypovú soľ nemeckej výroby. Využívame vlastnú výrobňu soľanky (soľný roztok). Tú aplikujeme na vozovku keď hrozí námraza, alebo tvorba poľadovice. Soľ a soľný roztok môžeme miešať v rôznych pomeroch a hustotách – podľa stavu povrchu a teploty vozovky. Inertné posypové materiály (napr. kamenivo) nepoužívame.


Dôležitá je prevencia

Za veľmi dôležité považujeme preventívne opatrenia s cieľom udržať cestu v bezpečnom stave. Využívame informácie z vlastných meteostaníc, sledujeme aj predpovede SHMÚ. Na ceste máme hliadky – stav vozovky monitorujeme aj fyzicky. Prvý preventívny zásah sme zrealizovali 14. novembra 2011 v ranných hodinách. Na vozovku sme aplikovali soľanku.

Z pohľadu zimnej údržby je na ceste R1 PR1BINA niekoľko kritických úsekov, ktoré si vyžadujú našu zvýšenú pozornosť. Ide najmä o úseky v blízkosti vodných zdrojov, ale aj mosty, kde hrozí kondenzácia vodných pár a potenciálna tvorba námrazy na vozovke.

 

 

Uzávierka

Uzávierka v čase od 24.04.2018 00:00 do 24.04.2018 02:00 v lokalite 43.4km do 44.3 km smer Východ BB.

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Inštitút finančnej politiky (IFP)

Inštitút finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR vypracoval prípadovú štúdiu, v ktorej skúmal efekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na nezamestnanosť. Štúdia potvrdzuje, že kompletizácie R1 o úsek PR1BINA spôsobila nielen zníženú mieru nezamestnanosti v Nitrianskom regióne, ale zároveň sa zvýšil aj záujem o cestovný ruch. Celú štúdiu IFP si môžete prečítať tu:

Zrdoj: Inštitút finančnej politiky

(dostávať emailom)