facebook
Ak dostanete defekt, zapnite výstražné svetlá, prejdite na spevnenú krajnicu a pri najbližšom výjazde opustite rýchlostnú cestu.

Ak vaše auto ostane z nejakého dôvodu nepojazdné, kontaktujte naše Centrum monitorovania dopravy na núdzovom bezplatnom SOS tel. č. 0800 333 333. Zadajte svoju polohu odčítaním údaja na hektometrovníku (viď foto). Hektometrovníky sú umiestnené na stredových zvodidlách každých 100 m. Pošleme vám na pomoc odťahovú službu a našich operátorov, ktorí vás budú informovať o ďalšom postupe.

Uložte si do mobilu užitočné čísla:
  • Integrovaný záchranný systém SR 112
  • Polícia 158
  • Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty, Centrum monitorovania dopravy: 0800 333 333 (dostupnosť 24 hodín denne)
 
 
hektometr-web
 

Hektometrovník na stredovom zvodidle

 

nudzovy zaliv-web

Na rýchlostnej ceste nie je možné zastaviť kdekoľvek. Ohrozili by ste tým nielen svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť vodičov za vami. Ak v núdzovom prípade potrebujete zastaviť, urobte tak v núdzovom zálive (viď foto). Na rýchlostnej ceste R1 PR1BINA je ich niekoľko v oboch smeroch. Ak vystúpite z vozidla, oblečte si prosím reflexnú vestu.

Pozor - zastaviť môžete iba v núdzových zálivoch so spevneným povrchom! Pri zastavení v zálivoch s nespevneným povrchom (štrk) môžete poškodiť zariadenia odlučovačov ropných látok, prípadne poškodiť svoje vozidlo a ohroziť svoju bezpečnosť. Ďakujeme za rešpektovanie tohto obmedzenia.

 

Uzávierka

Uzávierka v čase od 24.04.2018 00:00 do 24.04.2018 02:00 v lokalite 43.4km do 44.3 km smer Východ BB.

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Inštitút finančnej politiky (IFP)

Inštitút finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR vypracoval prípadovú štúdiu, v ktorej skúmal efekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na nezamestnanosť. Štúdia potvrdzuje, že kompletizácie R1 o úsek PR1BINA spôsobila nielen zníženú mieru nezamestnanosti v Nitrianskom regióne, ale zároveň sa zvýšil aj záujem o cestovný ruch. Celú štúdiu IFP si môžete prečítať tu:

Zrdoj: Inštitút finančnej politiky

(dostávať emailom)