facebook

Zo stredy na štvrtok rôznorodé uzávierky

Zo stredy na štvrtok 1.-2.10. budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 44,8 – km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod – údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky). Z dôvodu opráv monolitických žľabov budú uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (km 50,769 – km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 23:00 h – 02:00 h (km 69,739 – km 84,053, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 02:00 h – 03:30 h (km 84,053 – km 69,739, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky na vetvách križovatiek: 19:00 h – 24:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska v smere Zvolen); 00:00 h – 06:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, Cementáreň v smere Brezno). (aktualizované 1.10.2014)

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Deň Bezpečnosti na Dni Polície

V piatok 26. Septembra vás všetkých pozývame na Deň Bezpečnosti, ktorý sa uskutoční v rámci celoslovenského Dňa Polície v Banskej Bystrici. Viac info si môžete prečítať tu.

 
(dostávať emailom)