facebook

Dopravné správy

Uzávierka v čase od 15.04.2018 21:00 do 15.04.2018 23:59 v lokalite 84.053km do 80 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 16.04.2018 01:00 do 16.04.2018 04:00 v lokalite 80km do 75 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 16.04.2018 19:00 do 16.04.2018 20:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV.

Uzávierka v čase od 16.04.2018 20:00 do 16.04.2018 21:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR.

Uzávierka v čase od 16.04.2018 21:00 do 16.04.2018 22:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV.

Uzávierka v čase od 16.04.2018 22:00 do 16.04.2018 23:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 00:00 do 16.04.2018 01:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 01:00 do 17.04.2018 02:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 02:00 do 17.04.2018 03:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 03:00 do 16.04.2018 04:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň.

Uzávierka v čase od 16.04.2018 19:00 do 16.04.2018 23:00 v lokalite 79.2km do 75 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 00:00 do 17.04.2018 02:00 v lokalite 75km do 70 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 19:00 do 17.04.2018 20:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 20:00 do 17.04.2018 21:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 21:00 do 17.04.2018 22:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 22:00 do 17.04.2018 23:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR.

Uzávierka v čase od 18.04.2018 01:00 do 18.04.2018 02:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska.

Uzávierka v čase od 18.04.2018 02:00 do 18.04.2018 03:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň.

Uzávierka v čase od 18.04.2018 03:00 do 18.04.2018 04:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska.

Uzávierka v čase od 18.04.2018 04:00 do 18.04.2018 05:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 19:00 do 17.04.2018 20:00 v lokalite 79km do 79.3 km smer Východ BB.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 21:00 do 17.04.2018 21:30 na krizovatke Nitra – západ.

Uzávierka v čase od 17.04.2018 19:00 do 17.04.2018 23:00 v lokalite 71.2km do 65 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 18.04.2018 00:00 do 18.04.2018 02:00 v lokalite 65km do 61 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 18.04.2018 19:00 do 18.04.2018 21:00 v lokalite 166.7km do 163.901 km smer Západ ZV.

Uzávierka v čase od 18.04.2018 21:00 do 19.04.2018 00:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR.

Uzávierka v čase od 19.04.2018 01:00 do 19.04.2018 02:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska.

Uzávierka v čase od 19.04.2018 02:00 do 19.04.2018 03:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň.

Uzávierka v čase od 19.04.2018 03:00 do 19.04.2018 04:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska.

Uzávierka v čase od 19.04.2018 04:00 do 19.04.2018 05:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň.

Uzávierka v čase od 18.04.2018 19:00 do 18.04.2018 23:00 v lokalite 63km do 58 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 19.04.2018 00:00 do 19.04.2018 02:00 v lokalite 58km do 54 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 19.04.2018 19:00 do 19.04.2018 23:00 v lokalite 55km do 50.769 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 20.04.2018 00:00 do 20.04.2018 02:00 v lokalite 50.768km do 46 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 22.04.2018 21:00 do 23.04.2018 01:00 v lokalite 46.2km do 41 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 23.04.2018 02:00 do 23.04.2018 04:00 v lokalite 41.2km do 38.177 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 22.04.2018 02:00 do 22.04.2018 05:00 na krizovatke Tes. Mlyňany.

Uzávierka v čase od 23.04.2018 12:00 do 23.04.2018 14:00 v lokalite 164.4km do 164.1 km smer Západ ZV.

Uzávierka v čase od 24.04.2018 19:00 do 24.04.2018 21:00 v lokalite 168.3km do 163.901 km smer Západ ZV.

Uzávierka v čase od 24.04.2018 21:00 do 24.04.2018 23:00 v lokalite 163.901km do 165.7 km smer Východ BR.

Uzávierka v čase od 24.04.2018 23:00 do 25.04.2018 01:00 v lokalite 164.5km do 164 km smer Západ ZV.

Uzávierka v čase od 25.04.2018 02:00 do 25.04.2018 06:00 v lokalite 163.901km do 168.1 km smer Východ BR.

Uzávierka v čase od 23.04.2018 19:00 do 23.04.2018 20:00 v lokalite 39.4km do 38.177 km smer Západ TT.

Uzávierka v čase od 23.04.2018 20:00 do 23.04.2018 23:00 v lokalite 38.177km do 45 km smer Východ BB.

Uzávierka v čase od 24.04.2018 00:00 do 24.04.2018 02:00 v lokalite 43.4km do 44.3 km smer Východ BB.

Uzávierka

Uzávierka v čase od 24.04.2018 00:00 do 24.04.2018 02:00 v lokalite 43.4km do 44.3 km smer Východ BB.

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Inštitút finančnej politiky (IFP)

Inštitút finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR vypracoval prípadovú štúdiu, v ktorej skúmal efekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na nezamestnanosť. Štúdia potvrdzuje, že kompletizácie R1 o úsek PR1BINA spôsobila nielen zníženú mieru nezamestnanosti v Nitrianskom regióne, ale zároveň sa zvýšil aj záujem o cestovný ruch. Celú štúdiu IFP si môžete prečítať tu:

Zrdoj: Inštitút finančnej politiky

(dostávať emailom)