facebook

Dopravné správy

Obmedzenie dopravy na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA v úseku Pohranice je spôsobené výstavbou obojstranného odpočívadla a čerpacích staníc. Kolaudácia odpočívadiel a čerpacích staníc je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná na apríl 2019. Verejnosti by mali byť sprístupnené v máji 2019. Obmedzenie v smere na Banskú Bystricu potrvá pravdepodobne do júna 2018. Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Uzávierka v čase od 12.09.2018 19:00 do 13.09.2018 06:00 v lokalite 168.3km do 168.5 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 12.09.2018 19:00 do 13.09.2018 06:00 v lokalite 168.7km do 168.5 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 11.09.2018 19:00 do 11.09.2018 23:00 v lokalite 63.8km do 56 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 12.09.2018 00:00 do 12.09.2018 02:00 v lokalite 56.7km do 50.769 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 12.09.2018 06:00 do 12.09.2018 18:00 v lokalite 82.6km do 83 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 09:00 do 12.09.2018 10:00 v lokalite 40.4km do 40.8 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 10:00 do 12.09.2018 11:00 v lokalite 47.2km do 47.6 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 11:00 do 12.09.2018 12:00 v lokalite 55.9km do 56.2 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 12:00 do 12.09.2018 13:00 v lokalite 62.5km do 62.9 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 13:00 do 12.09.2018 14:00 v lokalite 83.3km do 83 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 12.09.2018 14:00 do 12.09.2018 15:00 v lokalite 72km do 71.6 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 12.09.2018 09:00 do 12.09.2018 10:00 v lokalite 44.5km do 44.8 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 11:00 do 12.09.2018 12:00 v lokalite 61.5km do 61.6 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 12:00 do 12.09.2018 13:00 v lokalite 70km do 70.1 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 13:00 do 12.09.2018 14:00 v lokalite 71.4km do 71.7 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 12.09.2018 20:00 do 12.09.2018 21:00 v lokalite 52.4km do 50.769 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 12.09.2018 21:00 do 12.09.2018 23:00 v lokalite 50.768km do 42 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 00:00 do 13.09.2018 02:00 v lokalite 45.6km do 38.177 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 09:00 do 13.09.2018 10:00 v lokalite 63.1km do 62.7 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 10:00 do 13.09.2018 11:00 v lokalite 56.5km do 56.1 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 12:00 do 13.09.2018 13:00 v lokalite 47.8km do 47.4 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 13:00 do 13.09.2018 14:00 v lokalite 41km do 40.6 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 14:00 do 13.09.2018 15:00 v lokalite 82.6km do 82.9 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 13.09.2018 09:00 do 13.09.2018 09:45 v lokalite 62.2km do 61.8 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 09:45 do 13.09.2018 10:30 v lokalite 58km do 57.6 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 10:30 do 13.09.2018 11:20 v lokalite 57km do 56.7 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 11:20 do 13.09.2018 12:00 v lokalite 56.1km do 55.75 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 12:00 do 13.09.2018 12:40 v lokalite 47.3km do 46.9 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 12:40 do 13.09.2018 13:20 v lokalite 46.1km do 45.75 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 13:20 do 13.09.2018 14:00 v lokalite 39.2km do 38.75 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 09:00 do 13.09.2018 10:00 v lokalite 55.6km do 55.2 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 10:00 do 13.09.2018 11:00 v lokalite 54.8km do 54.4 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 11:00 do 13.09.2018 12:00 v lokalite 54km do 53.6 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 12:00 do 13.09.2018 13:00 v lokalite 44.6km do 44.5 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 13:00 do 13.09.2018 14:00 v lokalite 39.55km do 39.2 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 19:00 do 14.09.2018 00:00 v lokalite 168.3km do 168.5 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 14.09.2018 00:00 do 14.09.2018 06:00 v lokalite 168.3km do 168.5 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 13.09.2018 19:00 do 14.09.2018 00:00 v lokalite 168.7km do 168.5 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 14.09.2018 00:00 do 14.09.2018 06:00 v lokalite 168.7km do 168.5 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 14.09.2018 09:00 do 13.09.2018 09:30 v lokalite 164km do 164.1 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 14.09.2018 09:00 do 14.09.2018 09:30 v lokalite 164.8km do 165 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 14.09.2018 10:00 do 14.09.2018 10:30 v lokalite 169.417km do 169.2 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 14.09.2018 10:30 do 14.09.2018 11:00 na krizovatke Cementáreň

Uzávierka v čase od 14.09.2018 11:00 do 14.09.2018 11:30 na krizovatke Cementáreň

Uzávierka v čase od 14.09.2018 11:30 do 14.09.2018 12:00 v lokalite 166km do 165.4 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 14.09.2018 10:00 do 14.09.2018 10:30 v lokalite 166.4km do 166.2 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 14.09.2018 10:30 do 14.09.2018 11:00 v lokalite 165.4km do 165.2 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 14.09.2018 11:00 do 14.09.2018 11:30 na krizovatke Rudlová

Uzávierka v čase od 14.09.2018 11:30 do 14.09.2018 12:00 na krizovatke Kostiviarska

Uzávierka v čase od 13.09.2018 19:00 do 13.09.2018 22:00 v lokalite 42.3km do 38.177 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 13.09.2018 22:00 do 13.09.2018 23:00 v lokalite 38.177km do 41 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 13.09.2018 19:00 do 13.09.2018 20:00 na krizovatke Beladice

Uzávierka v čase od 14.09.2018 00:00 do 14.09.2018 02:00 v lokalite 40.5km do 45.8 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 16.09.2018 21:00 do 16.09.2018 23:59 v lokalite 42.5km do 45.8 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 17.09.2018 01:00 do 17.09.2018 04:00 v lokalite 50.769km do 57 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 17.09.2018 19:00 do 18.09.2018 03:00 v lokalite 82.8km do 83 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 17.09.2018 20:00 do 17.09.2018 23:00 v lokalite 69.739km do 76 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 18.09.2018 00:00 do 18.09.2018 02:00 v lokalite 76km do 79 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 18.09.2018 19:00 do 19.09.2018 06:00 v lokalite 166.4km do 166.2 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 18.09.2018 19:00 do 19.09.2018 06:00 v lokalite 165.2km do 164.9 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 18.09.2018 19:00 do 18.09.2018 19:15 v lokalite 47.6km do 47.95 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 18.09.2018 19:15 do 18.09.2018 20:00 v lokalite 47.7km do 47.95 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 18.09.2018 19:30 do 18.09.2018 23:00 v lokalite 61.5km do 67 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 19.09.2018 00:00 do 19.09.2018 02:00 v lokalite 67km do 69.738 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 19.09.2018 00:00 do 19.09.2018 02:00 v lokalite 78.5km do 84.053 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 19.09.2018 19:00 do 19.09.2018 21:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 19.09.2018 21:00 do 19.09.2018 23:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 20.09.2018 00:00 do 20.09.2018 02:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 20.09.2018 02:00 do 20.09.2018 04:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 19.09.2018 19:00 do 19.09.2018 23:00 v lokalite 84.053km do 75 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 20.09.2018 00:00 do 20.09.2018 02:00 v lokalite 75km do 69.739 km smer Západ TT

Uzávierka

Obmedzenie dopravy na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA v úseku Pohranice je spôsobené výstavbou obojstranného odpočívadla a čerpacích staníc. Kolaudácia odpočívadiel a čerpacích staníc je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná na apríl 2019. Verejnosti by mali byť sprístupnené v máji 2019. Obmedzenie v smere na Banskú Bystricu potrvá pravdepodobne do júna 2018. Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Spustenie osvetovej kampane „Včela strážkyňa životného prostredia“

Bratislava (17. máj 2018) – Koncesionár rýchlostnej cesty R1 PR1BINA a jej operátor, spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. máj) spustí rozsiahlu kampaň „Včela strážkyňa životného prostredia,“ s cieľom šíriť osvetu o potrebe chrániť včely a životné prostredie. Viac si môžete prečítať tu:

Tlačová správa PDF

 
(dostávať emailom)