facebook

Dopravné správy

Zo stredy na štvrtok 23.-24. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 59,850 - km 60,250, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: oprava žľabov), 19:00 h – 05:00 h (km 69,1 - km 69,6, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 19:00 h – 22:00 h (km 38,850 - km 39,0 pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: oprava protikoróznych náterov mosta), 21:00 h – 04:00 h (km 71,8 - km 73,8, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie), 21:00 h – 04:00 h (km 65,2 - km 67,5, krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: odstraňovanie vegetácie z nespevnenej krajnice). (aktualizované 23.4.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.4.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prosíme vás, aby ste rešpektovali dopravné značenie najmä na križovatkách a neohrozili seba i ostatných vodičov vjazdom do protismeru. Ďakujeme, prajeme vám šťastnú cestu a príjemné sviatky. (aktualizované 18.4.2014)

 

Zo štvrtka na piatok 17.-18. apríla bude pohyblivá uzávierka: 21:00 h – 03:00 h (km 65,4 - km 69,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod – prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). (aktualizované 17.4.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prosíme vás, aby ste rešpektovali dopravné značenie najmä na križovatkách a neohrozili seba i ostatných vodičov vjazdom do protismeru. Ďakujeme, prajeme vám šťastnú cestu a príjemné sviatky. (aktualizované 17.4.2014)

Zo stredy na štvrtok 16.-17. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 74,3 - km 74,5, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie stredového zvodidla), 20:00 h – 21:00 h (km 59,150 - km 59,0, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie vozovky), 21:00 h – 03:00 h (km 61,3 - km 65,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). (aktualizované 16.4.2014).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.4.2014)

Z utorka na stredu 15.-16. apríla budú mobilné uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 42,4 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 23:00 h – 03:00 h (km 47,15 - km 47,5, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 20:00 h – 03:00 h (km 38,177 - km 50,768, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: vyprázdňovanie a čistenie sedimentačných košov), 19:00 h – 22:00 h (km 50,1 - km 39,890, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: oprava žľabov), 22:00 h – 02:00 h (km 38,395 - km 45,380, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: oprava žľabov). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov – dilatácií: 21:00 h – 23:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 23:00 h – 01:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno), 01:00 h – 03:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 03:00 h – 05:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno). (aktualizované 15.4.2014).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.4.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.4.2014)

Zo štvrtka na piatok 10.-11. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (vetvy križovatiek Nitra východ, Beladice, Tesárske Mlyňany, Čaradice, Nitra západ a Nitra juh, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 24:00 h (vetva križovatky Nitra juh, dôvod: výmena protihlukových panelov), 01:00 h – 04:00 h (km 44,6 – km 44,450, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: výmena protihlukových panelov), 21:00 h – 23:00 h (km 43,2 - km 38,177, pravý JP, smer Trnava, dôvod: údržba kalových košov, odstraňovanie buriny z nespevnenej krajnice), 01:00 h – 04:00 h (km 63,5 - km 65,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok mobilné uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov – dilatácií: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 166,2, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 166,200, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 24:00 h – 01:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 02:00 h – 03:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno). (aktualizované 10.4.2014).

Zo stredy na štvrtok 9.-10. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 84,053 - km 69,739, pravý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 01:00 h (vetva I8 – križ. Nitra juh, dôvod: výmena protihlukových panelov), 02:00 h – 04:00 h (km 45,0 - km 44,8, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: výmena protihlukových panelov, 21:00 h – 03:00 h (km 61,3 – km 64,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie), 02:00 h – 05:00 h (km 48,3 - km 39,5, pravý JP, smer Trnava, dôvod: odstraňovanie buriny z nespevnenej krajnice). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo stredy na štvrtok 9.-10. apríla mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov, protihlukových stien, zvodidiel, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 - km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (pravá strana vetiev križovatiek v smere Zvolen: I34, I37 – križ. Cementáreň, I33 – križ. Bánoš, I31 – križ. Rudlová, I29, I26 – križ. Kostiviarska), 22:00 h – 23:00 h (pravá strana vetiev v smere Brezno: I27, I28, I30, I32, I36, I35), 24:00 h – 01:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek v smere Zvolen: I34, I37, I33, I31, I29, I26), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek v smere Brezno: I27, I28, I30, I32, I36, I35). (aktualizované 9.4.2014).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov, protihlukových stien, zvodidiel, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 22:00 h v smere Zvolen (vetvy I34 a I37, pravý JP, križ. Cementáreň; I33, ľavý JP, križ. Bánoš; I31, pravý JP, križ. Rudlová;  I29, pravý JP a I26, oba JP, križ. Kostiviarska), 22:00 h – 24:00 h v smere Brezno (vetvy I27, ľavý JP a I28, oba JP, križ. Kostiviarska; I30, pravý JP, križ. Rudlová; I32, pravý JP, križ. Bánoš; I36, ľavý JP a I35, oba JP, križ. Cementáreň), 24:00 h – 03:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý JP, smer Zvolen), 03:00 h – 06:00 h (km 163,901 -  km 169,417, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 8.4.2014).

Z pondelka na utorok 7.-8. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 46,7 - km 50,768, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 23:00 h (km 41,4 - km 41,8, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 20:00 h – 04:00 h (km 53,7 - km 56,7, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: kontrola a údržba stredovej kanalizácie), 21:00 h – 04:00 h (km 67,8 - km 50,769, pravý JP, smer Trnava, dôvod: zametanie vozovky), 23:00 h – 05:00 h (km 42,650 - km 43,1, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok mobilné uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 168,5 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 24:00 h – 06:00 h (km 163,901 - 165,7, pravý JP, smer Brezno), 01:00 h  – 02:00 h (km 164,5 - 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 04:00 h (km 163,901 - 168,1, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I34 a I37 – pravý JP, križ. Cementáreň; I33 – ľavý JP, križ. Bánoš; I31 – pravý JP, križ. Rudlová; I29 – pravý JP, I26 – oba JP, smer Zvolen). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 7.4.2014).

Z piatka na sobotu 4.-5. apríla budú uzávierky: 22:00 h – 06:00 h (km 50,769 - km 56,5, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod - kontrola a údržba stredovej kanalizácie), 22:00 h – 24:00 h (km 61,5 - km 69,738, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod - zametanie vozovky), 24:00 h – 06:00 h (km 69,738 - km 61,5, pravý JP, smer Trnava, dôvod - zametanie vozovky). (aktualizované 4.4.2014).

Zo štvrtka na piatok 3.-4. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,769 - km 61,5, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica z dôvodu zametanie vozovky a km 41,5 - km 50,768, pravý JP, smer B. Bystrica z dôvodu čistenia revíznych chodníkov na mostoch a údržby smerových stĺpikov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú z 3. na 4. apríla pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen). 24:00 h – 06:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer Brezno). Dôvodom je čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 3.4.2014).

Zo stredy na štvrtok 2.-3. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod - zametanie vozovky), 19:00 h – 21:00 h (km 47,9 - km 48,1, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod – kamerový monitoring kanalizácie), 19:00 h – 04:00 h (km 45,1 - km 48,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - prehliadka stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z 2. na 3. apríla uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen). 24:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 2.4.2014).

V stredu 2. apríla bude viacero uzávierok z dôvodu merania nerovností vozovky a aplikovania postreku na krajnici: 10:00 h – 11:00 h (km 56,1 - km 55,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 11:00 h – 11:30 h (km 70,3 - km 70,5, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 11:30 h – 12:00 h (km 79,9 - km 80,2, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 10:00 h – 11:00 h (km 76,5 - km 77,2, krajnica, smer B. Bystrica), 11:00 h – 12:00 h (km 77,4 - km 77,8, krajnica, smer B. Bystrica), 13:00 h – 14:00 h (km 77,8 - km 77,3, krajnica, smer Trnava), 14:00 h – 15:00 h (km 77,1 - km 76,6, krajnica, smer Trnava), 15:00 h – 16:00 h (km 74,6 - km 74,4, krajnica, smer Trnava). (aktualizované 2.4.2014).

Z utorka na stredu 1.-2. apríla budú uzávierky z dôvodu viacerých činností údržby: 19:00 h – 23:00 h (km 70,220 - km 70,150, pravý jazdný pruh, smer Trnava), 19:00 h – 22:00 h (km 41,1 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava), 22:00 h – 04:00 h (km 38,177 - km 48,0, pravý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 74,5 – km 74,7, pravý JP, smer B. Bystrica), 24:00 h – 02:00 h (km 45,1 - km 48,0, ľavý JP, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 1.-2. apríla pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Bánoš, Cementáreň, Kostiviarska a Rudlová / smer Brezno). 24:00 h – 06:00h (pravá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska / smer Zvolen). Dôvodom je čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 1.4.2014).

V pondelok 31. 3. budú uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (km 41,4 - km 40,9, krajnica, smer Trnava, dôvodom je ochrana pracovného miesta pri dosýpaní krajnice). 19:00 h – 02:00 h (km 50,769 - km 42,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvodom je zametanie vozovky a km 44,0 - km 47,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvodom je prehliadka a údržba cestnej kanalizácie. 23:00 h – 23:30 h (vetva I6 križovatky Nitra – juh, dôvodom je dosýpania krajnice). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok 31. 3. - 1. 4. pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý JP, smer Zvolen). 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 -km 169,417, pravý JP, smer Brezno). Dôvodom je kontrola a čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 31.3.2014).

Z piatka na sobotu 28.-29. marca bude pohyblivé obmedzenie: 22:00 h – 05:00 h (km 60,0 - km 50,769, ľavý jazdný pruh, smer Trnava z dôvodu zametania vozovky a v úseku km 40,6 - km 45,0, ľavý JP, smer B. Bystrica z dôvodu prehliadky a údržby cestnej kanalizácie. (aktualizované 28.3.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 27.3.2014)

V stredu 26. marca bude pohyblivé obmedzenie od 19:00 h do 01:00 h v úseku km 79,3 - km 69,739, ľavý jazdný pruh, smer Trnava. Dôvodom je zametanie vozovky. V rovnakom čase bude obmedzenie v úseku km 47,1 - km 39,5, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 26.3.2014)

V utorok 25. marca bude pohyblivé obmedzenie: 19:00 h -22:00 h (km 79,8 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). 22:00 h – 01:00 h (km 84,053 - km 81,0, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. 19:00 h – 23:00 h (km 54,8 - km 50,769, pravý JP a krajnica, smer Trnava). 23:00 h – 01:00h (km 50,768 - km 48,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 25.3.2014)

V piatok 21. marca budú od 22:00 h do 05:00 h pohyblivé uzávierky v úsekoch: km 60,3 – km 69,738, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica. Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. Km 73,7 – km 60,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 21.3.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.3.2014)

Vo štvrtok 20. marca budú pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,6 – km 64,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. 19:00 h – 21:00 h (km 78,0 – km 84,053, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 21:00 h – 02:00 h (km 84,053 – km 75,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. 19:00 h – 23:00 h (km 61,5 (pripájací pruh z križovatky Beladice) – km 51,5 (výjazd do križovatky Selenec). Dôvodom uzávierky krajnice je vytvorenie bezpečného pracovného miesta pre subdodávateľa pri úprave krajnice. (aktualizované 20.3.2014)

Vo štvrtok 20. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby informačného systému (kamery, značenie a sčítače): 9:00 h – 10:00 h (km 83,3 - km 83,0; km 40,5 - km 40,7; km 79,90 - km 79,6), 10:00 h – 11:00 h (km 71,9 - km 71,6; km 70,80 - km 70,6), 11:00 h – 12:00 h (km 65,1 - km 64,9; km 62,1 - km 61,9; km 56,0 - km 55,8), 12:00 h – 13:00 h (km 63,0 - km 62,8; km 57,9 - km 57,7; km 55,5 - km 55,3), 13:00 h – 13:30 h (km 56,9 - km 56,7; km 56,4 - km 56,15; km 54,7 - km 54,5), 13:30 h – 14:00 h (km 53,9 - km 53,5), 14:00 h – 15:00 h (km 47,5 - km 47,0; km 44,7 - km 44,5; km 39,6 - km 39,3), 15:00 h – 15:30 h (km 46,0 - km 45,8; km 43,4 - km 43,2; km 39,1 - km 38,8), 15:30 h – 16:00 h (km 40,9 - km 40,7; km 38,4 - km 38,2; km 44,8 - km 44,5). (aktualizované 20.3.2014)

V stredu 19. marca budú pohyblivé uzávierky v čase od 19:00 h do 02:00 h: km 43,0 – km 50,7, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica z dôvodu zametania vozovky a km 66,0 – km 84,054, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica z dôvodu údržby smerových stĺpikov a čistenia servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 19.3.2014)

V stredu 19. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a sčítačov dopravy: 09:00 h – 10:00 h v smere Brezno: km 163,901 – km 164,1 a km 165,7 – km 166,4 - pravý jazdný pruh; km 164,8 – km 165,0 - časť odstavného pruhu). 10:00 h – 14:00 h v smere Zvolen: km 169,417 - km 169,250, pravý JP; časť vetvy I 34 a I 37 – križ. Cementáreň; km 166,0 – km 165,65, pravý JP; časť vetvy I 31 – križ. Rudlová; km 168,7 – km 168,5, pravý jazdný pruh; km 166,5 – km 166,3, pravý JP; časť vetvy I 29 – križ. Kostiviarska). (aktualizované 19.3.2014)

V utorok 18. marca budú pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 02:00 h (km 38,177 – km 50,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. 19:00 h – 02:00 h (km 50,769 – km 60,0, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. 19:00 h – 01:00 h (km 61,6 – km 50,769, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je dovoz materiálu na dosypanie nespevnenej krajnice. (aktualizované 18.3.2014)

V utorok 18. marca budú pohyblivé uzávierky pravého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby informačného systému (kamery, premenné dopravné značenie a sčítače dopravy): 09:00 h - 10:00 h (km 38,0 - km 38,2 a km 40,5 - km 40,7), 10:00 h - 11:00 h (km 43,0 - km 43,2 a km 44,6 - km 44,8 a km 47,3 - km 47,5), 11:00 h - 12:00 h (km 53,3 - km 53,6 a km 55,9 - km 56,15), 12:00 h - 13:00 h (km 62,6 - km 62,8 a km 64,7 - km 64,9), 12:00 h - 13:00 h (km 61,3 - km 61,6), 13:00 h - 14:30 h (km 70,4 - km 70,65 a km 71,5 - km 71,7), 13:00 h - 14:30 h (km 69,8 - km 70,1), 14:30 h - 16:00 h (km 82,6 - km 82,9), 14:30 h - 16:00 h (km 83,4 - km 83,7). Aktualizované 18.3.2014

V pondelok 10. marca budú uzávierky: 19:00 h - 21:00 h (km 50,75 - km 38,18, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 21:00 h - 24:00 h (km 38,18 - km 50,75, PJP a krajnica, smer B. Bystrica), 19:00 h - 24:00 h (km 51,00 - km 61,50, PJP a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je dosýpanie krajníc štrkodrvou. (aktualizované 10.3.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 6.3.2014)

Vo štvrtok 6. marca budú uzávierky: 9:00 h – 10:00 h (km 49,8 - km 49,2, pravý jazdný pruh, smer Trnava), 10:00 h – 11:00 h (km 49,0 - km 49,4, pravý JP, smer B. Bystrica), 11:00 h – 12:00 h (km 49,8 - km 49,2, ľavý JP, smer Trnava), 12:00 h – 13:00 h (km 49,0 - km 49,4, ľavý JP, smer B. Bystrica). Dôvodom je geodetické meranie mostov. (aktualizované 5.3.2014)

V sobotu 22. februára bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (ľavá strana vetvy I36 – križovatka Cementáreň, smer Brezno). Dôvodom je oprava bezpečnostných zariadení. (aktualizované 21.2.2014)

Vo štvrtok 20. februára bude v čase 19:00 h – 21:00 h uzávierka (km 78,60 – km 78,35, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 20.2.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 12.2.2014)

V stredu 12. februára bude v čase 11:00 h – 12:00 h uzávierka (km 43,55 – km 43,70, pravý jazdný pruh a spevnená krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 12.2.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.2.2014) 

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 31.1.2014)

Vo štvrtok 30. januára budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 12:00 h – 13:00 h (km 54,3 - km 54,6, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica. 13:00 h – 15:00 h (km 55,4 - km 55,7, ľavý JP, smer B. Bystrica. (aktualizované 30.1.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu.
(aktualizované 29.1.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu.
(aktualizované 29.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.1.2014)

V utorok 21. januára bude od 14:00 h do 15:00 h krátkodobé obmedzenie krajnice v úseku od km 65,7 po km 65,9 v smere do B. Bystrice. Dôvodom je trvalá oprava zvislého dopravného značenia. (aktualizované 21.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.1.2014)

Vo štvrtok 16. januára bude od 13:00 h do 15:00 h uzávierka krajnice v úseku od km 65,7 po km 65,9 v smere do B. Bystrice. Dôvodom je betónovanie nových nosných stĺpikov, výmena smerových stĺpikov a dočistenie rigolov. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 8.1.2014)

Vo štvrtok 19. decembra bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 57,75 - km 57,60, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je montáž antény. (aktualizované 19.12.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.12.2013)

V utorok 17. decembra bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 72,2 - km 71,95, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava protihlukových stien. (aktualizované 17.12.2013)

V pondelok 16. decembra bude uzávierka: 11:00 h – 13:00 h (km 47,150 - km 46,950, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je údržba kamery. (aktualizované 16.12.2013)

Vo štvrtok 12. decembra bude od 7:30 h do 20:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a odbočovacieho pruhu vetvy I 23 na križovatke Čaradice (km 79,75 - km 80,05) z dôvodu stavebných prác. (aktualizované 11.12.2013)

V stredu 11. decembra bude od 7:30 h do 20:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a odbočovacieho pruhu vetvy I23 na križovatke Čaradice z dôvodu stavebných prác. Taktiež budú prebiehať uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 9:00 h – 10:00 h (km 61,9 - km 62,2 a km 55,8 - km 56,1), 10:00 h – 11:00 h (km 57,6 - km 58,0 a km 55,3 - km 55,6), 11:00 h – 12:00 h (km 56,7 - km 57,0 a km 54,5 - km 54,5), 12:00 h – 13:00 h (km 53,7 - km 54,0 a km 83,6 - km 83,4), 14:00 h – 15:00 h (km 79,6 - km 79,9). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 09:00 h – 10:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 10:00 h – 11:00 h (km 164,0 – km 164,7, pravý JP a časť vetvy I 28 na križovatke Kostiviarska, smer Brezno), 11:00 h – 12:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen). Dôvodom je meranie protišmykových vlastností pred mostnými závermi. (aktualizované 10.12.2013)

V utorok 10. decembra budú uzávierky: 19:00 h - 19:30 h (km 55,850 - km 55,750, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 19:30 h - 20:00 h (km 54,550 - km 55,450, PJP a K, smer Trnava), 20:30 h – 21:00 h (km 55,850 - km 55,750, ľavý JP, smer Trnava), 21:00 h - 21:30 h (km 54,550 - km 55,450, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je realizácia drobných zálievok na povrchu vozovky. (aktualizované 10.12.2013)

V piatok 6. decembra budú uzávierky: 14:00 h – 20:00 h (km 79,75 - km 80,05, pravý jazdný pruh a odbočovací pruh vetvy I23 na križovatke Čaradice. Dôvodom sú vŕtacie práce na mostnom kuželi. (aktualizované 6.12.2013)

Vo štvrtok 5. decembra budú uzávierky: 7:00 h – 20:00 h (km 79,9 - km 79,5, pravý jazdný pruh a odbočovací pruh vetvy I24 na križovatke Čaradice. Dôvodom je monitoring dažďovej kanalizácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky v čase od 9:00 h do 14:00 h postupne v úsekoch: km 169,417 – km 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,5 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – km 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 - km 164,100 (pravý JP, smer Brezno). Dôvodom uzávierok je údržba kamier. (aktualizované 5.12.2013)

V stredu 4. decembra budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (vetva I22 - križovatka Čaradice, výjazd smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 79,9 - km 79,5, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je monitoring dažďovej kanalizácie. (aktualizované 4.12.2013)

Vo štvrtok 5. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky v čase od 9:00 h do 14:00 h postupne v úsekoch: km 169,417 – km 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,5 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – km 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 - km 164,1 (pravý JP, smer Brezno). Dôvodom uzávierok je údržba kamier. (aktualizované 4.12.2013)

Vo štvrtok 28. novembra budú uzávierky: 09:00 h – 11:00 h (ľavý jazdný pruh vetvy I3 na križovatke Nitra západ), 11:00 h – 12:00 h (km 39,3 - km 39,5, ľavý JP, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a drobné opravy povrchu vozovky. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu úpravy premenného dopravného značenia (rozšírenie symbolov): 09:00 h – 10:00 h (km 166,5 – km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 10:00 h – 11:00 h (časť vetvy I 31 – križovatka Rudlová, smer Zvolen), 11:00 h – 12:00 h (km 164,8 – km 165,0, časť krajnice, smer Brezno). (aktualizované 28.11.2013)

V stredu 27. novembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prehliadok a údržby premenného dopravného značenia: 09:00 h - 10:00 h (km 71,4 - km 71,7 smer B. Bystrica), 10:00 h - 11:00 h (km 82,6 - km 82,9, smer B. Bystrica), 11:00 h - 12:00 h (km 83,3 - km 83,0, smer Trnava), 12:00 h - 13:00 h (km 71,9 - km 71,6, smer Trnava), 13:00 h - 14:00 h (km 56,4 - km 56,1, smer Trnava). Z dôvodu opravy šachty informačného systému bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 12:00 h – 14:00 h (km 67,6 - km 67,3, smer Trnava). (aktualizované 27.11.2013)

V utorok 26. novembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prehliadok a údržby premenného dopravného značenia: 09:00 h - 10:00 h (km 47,7 - km 47,45, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 40,9 - km 40,65, smer Trnava), 11:00 h - 12:00 h (km 40,45 - km 40,7, smer B. Bystrica), 12:00 h - 13:00 h (km 47,25 - km 47,45, smer B. Bystrica), 13:00 h - 14:00 h (km 55,9 - km 56,2, smer B. Bystrica), 14:00 h - 15:00 h (km 62,5 - km 62,8, smer B. Bystrica), 15:00 h - 16:00 h (km 71,4 - km 71,7, smer B. Bystrica). (aktualizované 26.11.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 26.11.2013)

V stredu 20. novembra budú uzávierky z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 20:00 h (km 58,6 - km 58,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB), 19:00 h - 20:00 h (km 66,5 - km 69,0, ľavý JP, smer B. Bystrica), 20:00 h - 21:00 h (km 62,8 - km 63,1, ľavý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h - 22:00 h (km 79,7 - km 80,4, ľavý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h - 22:00 h (km 81,4 - km 83,0, ľavý JP, smer B. Bystrica), 22:00 h - 23:00 h (km 83,2 - km 82,8, ľavý JP, smer Trnava), 23:00 h - 24:00 h (km 81,7 - km 81,4, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 20.11.2013)

V utorok 19. novembra bude v čase od 19:00 h do 21:00 h obmedzenie pravého jazdného pruhu vo vetve I1 (križovatka Nitra, západ) z dôvodu opravy zvodidiel.
Z dôvodu údržby kanalizácie budú prebiehať uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h – 20:00 h (km 40,3 - km 40,6, smer B. Bystrica), 20:00 h – 21:00 h (km 41,1 - km 41,5, smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 49,0 - km 49,3, smer B. Bystrica), 22:00 h – 23:00 h (km 50,2 - km 41,8, smer Trnava), 23:00 h – 24:00 h (km 40,4 - km 40,0, smer Trnava). (aktualizované 19.11.2013)

Vo štvrtok 14. novembra bude obmedzenie z dôvodu frézovania drážok na moste: 19:00 h – 21:00 h (km 78,1 - km 78,4, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok uzávierky z dôvodu zalievania špár a realizácie vodorovného dopravného značenia v okolí mostných záverov: 19:00 h – 23:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 23:00 h – 02:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 06:00 h (km 164,0 – km 164,7, pravý JP a časť vetvy I 28 – križovatka Kostiviarska, smer Brezno). (aktualizované 14.11.2013)

V stredu 13. novembra bude od 07:00 h do 17:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 83,3 po km 71,4 v smere do Trnavy z dôvodu realizácie hydroosevu na priľahlých svahoch.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu merania únosnosti a životnosti vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 10:00 h – 11:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 11:00 h – 12:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 12.11.2013)

V čase od 07:00 h do 17:00 h bude prebiehať uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 72,8 po km 71,4 v smere do Trnavy. Dôvodom je realizácia hydroosevu na priľahlých svahoch. (aktualizované 12.11.2013)

Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy pred mostnými závermi: 09:00 h - 16:00 h (km 164,0 - 164,7, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 8.11.2013)

Dnes večer budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 22:00 h (km 75,1 – km 76,7, km 78,3 – km 78,8, km 79,1 – km 80,3, km 80,6 – km 81,0). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok 7. - 8. novembra uzávierky z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy pred mostnými závermi: 19:00 h – 06:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 06:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen). (aktualizované 7.11.2013)

Dnes budú obmedzenia dopravy z dôvodu údržby portálov dopravného značenia v čase od 10:00 h do 16:00 h. V smere do Trnavy: km 43,80 - km 44,20 a v smere do B. Bystrice: km 39,75 - km 40,15; km 43,15 - km 43,55; km 49,85 - km 50,25; km 70,05 - km 70,45; km 79,45 - km 79,85; km 79,25 - km 79,65; km 79,55 - km 79,95; km 79,65 - km 80,05. (aktualizované 6.11.2013)

Zo štvrtka na piatok 31. októbra - 1. novembra budú obmedzenia na viacerých úsekoch z dôvodu údržby kanalizácie: 21:00 h - 6:00 h (km 38,177 - km 50,768, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 54,0 - km 50,769, ľavý JP, smer Trnava), 23:00 h – 02:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JPaK, smer Trnava), 02:00 h – 04:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 31.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 30.-31. októbra bude obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km 49,7 – km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava a km 38,177 – km 45,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 19:00 h – 04:00 h (km 71,0 – km 69,738 a km 69,739 – km 50,769, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 30.10.2013)

V stredu 30. októbra bude obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu merania povrchu vozovky, v smere Trnava: 9:30 h - 9:45 h (km 48,70 - km 48,0), v smere B. Bystrica: 10:00 h – 11:30 h (km 50,3 – km 50,8, km 62,2 - km 62,7, km 79,9 - km 83,4), v smere Trnava: 12:00 h - 12:30 h (km 68,7 - km 68,0). (aktualizované 30.10.2013)

Z utorka na stredu 29.-30. októbra bude v čase od 21:00 h do 06:00 h obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie. Smer jazdy Trnava: km 49,7 - km 48,0, pravý jazdný pruh a krajnica, km 60,20 - km 50,769, PJP a K, km 76,0 - km 69,739, ĽJP a K, km 80,5 - km 69,739, PJP a K. Smer jazdy B. Bystrica: km 64,0 - km 69,738, PJP a K. (aktualizované 29.10.2013)

Z pondelka na utorok 28.-29. októbra bude obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km km 51,2 - km 66,0 a km 69,739 - km 84,053, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). (aktualizované 28.10.2013)

Z piatka na sobotu 25.-26. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 22:00 h – 04:00 h (km 50,77 - km 61,70, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica a km 69,76 - km 50,77, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). (aktualizované 25.10.2013)

Zo štvrtka na piatok 24.-25. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km 50,769 - km 69,738, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 24.10.2013)  

Zo stredy na štvrtok 23.-24. októbra budú obmedzenia z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h - 23:00 h (km 50,77 - km 62,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 23:00 h - 04:00 h (km 69,73 - km 50,77, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Z dôvodu údržby kanalizácie bude uzávierka: 19:00 h - 04:00 h (km 81,5 - km 75,00, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 23.10.2013)

V stredu 23. októbra budú obmedzenia: 09:00 h – 10:00 h (km 57,990 - km 57,630, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod – oprava kamery), 11:00 h – 16:00 h (km 80 - km 84,053, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica a km 84,053 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod – meranie nosnosti vozovky). (aktualizované 23.10.2013)

Z utorka na stredu 22.-23. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 20:00 h – 04:00 h (km 84,053 - km 72,0, ľavý JP, smer Trnava), 21:00 h – 04:00 h (km 73,4 - km 82,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), ako i obmedzenie z dôvodu opravy mostných záverov: 20:00 h – 04:00 h (km 53,65 - km 54,6, pravý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 22.10.2013)

Dnes 22. októbra bude mobilné obmedzenie z dôvodu merania premenných parametrov vozovky: 09:00 h – 11:00 h (km 38,177 - km 69,0, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 22.10.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 22.10.2013)

Z pondelka na utorok 21.-22. októbra budú obmedzenia:
19:00 h - 04:00 h (km 44,4 - km 50,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod – údržba kanalizácie),
19:00 h - 04:00 h (km 53,65 - km 54,6, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - oprava mostných záverov).
Nasledovné uzávierky budú z dôvodu opráv odvodňovacích žľabov:
19:00 h – 21:00 h (km 57,5 – km 58,1, ľavý JP, smer B. Bystrica),
21:00 h – 23:00 h (km 59,2 – km 58,6, ľavý JP, smer Trnava),
23:00 h – 01:00 h (km 58,0 – km 61,8, pravý JP, smer B. Bystrica),
01:00 h – 06:00 h (km 61,3 – km 60,9, pravý JP, smer Trnava). (aktualizované 21.10.2013)

V pondelok 21. októbra bude obmedzenie dopravy v ľavom jazdnom pruhu v čase od 10:00 h do 16:00 h (postupne v úsekoch – km 50,769 - km 84,053 smer B. Bystrica, km 84,053 - km 38,177, smer Trnava km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica). Dôvodom je meranie premenných parametrov vozovky. (aktualizované 21.10.2013)

V piatok 18. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu merania zdrsnenia povrchu vozovky pred mostnými dilatáciami: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 164,5 – km 164,7, pravý JP a časť pripájacej vetvy I28 - križovatka Kostiviarska, smer Brezno). (aktualizované 18.10.2013)

V piatok 18. októbra bude obmedzenie z dôvodu opravy betónového žľabu: 09:00 h – 11:00 h (km 61,300 – km 60,950, pravý jazdný pruh, smer Trnava). Aktualizované 18.10.2013)  

Zo štvrtka na piatok 17.-18. októbra bude v čase od 19:00 h do 06:00 h, v úseku od km 56,200 po km 54,420 v smere do Trnavy (striedavo ľavý a pravý jazdný pruh) uzávierka z dôvodu opravy mostných záverov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť v mieste opravy aktuálneho mostného záveru bude znížená na 60 km/hod. Vzhľadom na zvýšený pohyb mechanizmov i pracovníkov prosíme vodičov, aby bezpodmienečne rešpektovali osadené prenosné dopravné značenie. Vo štvrtok 17. októbra prebehnú aj uzávierky z dôvodu opravy odvodňovacích žľabov: 19:00 h – 20:00 h (km 57,9 - km 58,1, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 20:00 h – 22:00 h (km 61,3 - km 61,1, pravý JP, smer Trnava), 22:00 h – 23:00 h (km 59,1 - km 58,8, ľavý JP, smer Trnava). Zo štvrtka na piatok budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h - 00:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP, smer Trnava) a z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 04:00 h (km 69,739 - km 73,5, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 17.10.2013) 


Zo štvrtka na piatok 10. – 11. októbra budú mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 02:00 h (km 74,5 – km 84,053, smer B. Bystrica), 02:00 h – 04:00 h (km 84,053 – km 82,5, smer Trnava).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov: 19:00 h – 24:00 h (km 168,500 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 165,800, pravý JP, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (km 164,500 – km 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 04:00 h (km 163,901 – km 167,0, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek I34 (PJP), I37(PJP) – križovatka Cementáreň, I33(ĽJP) – križovatka Bánoš, I31(PJP) – križovatka Rudlová, I29(PJP), I26(ĽJP) – križovatka Kostiviarska v smere do Zvolena). (aktualizované 10.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 9. – 10. októbra budú obmedzenia: 19:00 h – 04:00 h (km 62,8 - km 74,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. 19:00 h – 24:00 h (km 54,4 - km 54,6,  ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 04:00 h (km 54,4 - km 54,6, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba mosta. Na severnom obchvate B. Bystrice budú na vetvách križovatiek mobilné uzávierky z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h  – 24:00 h v smere Zvolen (ľavá strana vetiev I34, I37  – križovatka Cementáreň, I33 – križovatka Bánoš, I31 – križovatka Rudlová, I29, I26 – križovatka Kostiviarska). 00:00 h – 06:00 h v smere Brezno (ľavá strana vetiev I27, I28 – križovatka Kostiviarska, I30 – križovatka Rudlová, I32 – križovatka Bánoš, I36, I35 – križovatka Cementáreň). (aktualizované 9.10.2013)  

Z utorka na stredu 8.-9. októbra bude obmedzenie z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 04:00 h (km 38,177 – km 50,768, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Z dôvodu údržby mosta bude obmedzenie: 19:00 h – 24:00 h (km 55,2 – km 55,9, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 04:00 h (km 55,2 – km 55,9, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky pravej strany vetiev križovatiek z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (v smere Zvolen: vetvy I34, I37 – križovatka Cementáreň, I33 – križovatka Bánoš, I31 – križovatka Rudlová, I29, I26 – križovatka Kostiviarska). 00:00 h – 06:00 h (v smere Brezno: vetvy I27, I28 – križovatka Kostiviarska, I30 – križovatka Rudlová, I32 – križovatka Bánoš, I36, I35 – križovatka Cementáreň). (aktualizované 8.10.2013)

Z pondelka na utorok 7.-8. októbra bude obmedzenie z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,768 – km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Z dôvodu údržby mosta bude obmedzenie: 19:00 h – 23:00 h (km 55,9 – km 55,7, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 23:00 h – 03:00 h (km 55,9 – km 55,7, pravý jazdný pruh, smer Trnava).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 7.10.2013)

Z piatka na sobotu 4. - 5. októbra bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 22:00 h – 05:00 h (km 61,5 - km 50,8, smer Trnava). Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu). (aktualizované 4.10.2013)

Zo štvrtka na piatok 3.-4. októbra bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 05:00 h (km 50,739 - km 61,5, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú v rovnakom čase mobilné uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 3.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 2.-3. septembra bude na severnom obchvate B. Bystrice mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredového deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 2.10.2013)

V utorok 1. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu zdrsnenia povrchu vozovky pred mostnými dilatáciami: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,400, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 164,500 – km 164,700, pravý JP a časť pripájacej vetvy I28 – križovatka Kostiviarska, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 163,901 – km 164,700, ľavý JP, smer Brezno), 22:00 h – 23:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen). (aktualizované 30.9.2013)

Dnes bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 08:00 h do 18:00 h na úseku od km 84,1 po km 83,9 v smere do Trnavy. Dôvodom je oprava štrbinového žľabu pri stredovom deliacom páse. (aktualizované 25.9.2013)

Dnes bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 19:00 h do 24:00 h na úseku od km 56,7 po km 56,9 v smere do B. Bystrice z dôvodu opravy betónových zvodidiel v stredovom deliacom páse. (aktualizované 24.9.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.9.2013)

V sobotu 21. septembra bude obmedzenie z dôvodu údržby mosta: 12:00 h – 18:00 h (km 49,6 - km 49,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava).
V nedeľu 22. septembra bude obmedzenie z dôvodu údržby mosta: 5:00 h – 12:00 h (km 48,9 - km 49,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). (aktualizované 21.9.2013)

V piatok 20. septembra budú obmedzenia: 9:00 h – 11:00 h (km 83,2 - km 83,1, obmedzenie krajnice, smer Trnava). Dôvodom je realizácia vodorovného dopravného značenia. 22:00 h – 23:00 h (vetva I7, križovatka Nitra juh – pripájací pruh v smere do Trnavy). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 20.9.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.9.2013)

Vo štvrtok 19. septembra bude uzávierka krajnice z dôvodu realizácie vodorovného dopravného značenia v čase od 09:00 h do 11:00 h v úseku od km 83,2 po km 83,1 v smere do Trnavy. (aktualizované 19.9.2013)

V stredu 18. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky od 09:00 h do 13:00 h z dôvodu údržby kamerového systému – v smere Zvolen: 1. (km 169,417 – km 169,250, pravý JP), 2. (vetva I 34 – križovatka Cementáreň), 3. (vetva I 37 – križovatka Cementáreň), 4. (km 166,500 – 166,350, pravý JP), 5. (km 166,000 – 165,650, pravý JP), 6. (vetva I 31 – križovatka Rudlová). Od 13:00 h do 14:00 h (km 163,901 – km 164,100, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 18.9.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 13.9.2013)

V piatok 13. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamerového systému: 9:00 h – 10:00 h (56,1 - km 55,9), 10:00 h – 11:00 h (km 55,6 - km 55,4), 11:00 h – 12:00 h (54,8 - km 54,6), 12:00 h – 13:00 h (km 54,0 - km 53,8). V čase od 9:00 h do 16:00 h bude obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky: (km 83,5 - km 83,1 smer Trnava). (aktualizované 12.9.2013)

Vo štvrtok 12. septembra budú uzávierky pravého pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamerového systému: 9:00 h – 10:00 h (km 62,2 – km 62,0 a km 58,0 – km 57,8), 10:00 h – 11:00 h (km 57,0 – km 56,8 a km 56,1 – km 55,9), 11:00 h – 12:00 h (km 55,6 – km 55,4 a km 54,8 – km 54,6), 12:00 h – 13:00 h (km 54,0 – km 53,8). (aktualizované 12.9.2013)

V stredu 11. septembra bude na viacerých miestach mobilné obmedzenie premávky v ľavom jazdnom pruhu z dôvodu údržby štrbinových žľabov: 19:00 h - 21:00 h (km 50,7 - km 38,2, smer Trnava), 21:00 h - 22:00 h (km 38,2 - km 50,7, smer B. Bystrica), 22:00 h - 24:00 h (km 50,8 - km 69,7, smer B. Bystrica), 00:00 h - 01:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 01:00 h - 02:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 02:00 h - 03:00 h (km 69,8 - km 50,8, smer Trnava). (aktualizované 11.9.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 6.9.2013)

Vo štvrtok 5. septembra budú obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia – v smere do B. Bystrice: 9:00 h - 10:00 h (km 71,40 - km 71,70), 10:00 h - 11:00 h (km 82,60 - km 82,90), v smere do Trnavy: 11:00 h - 12:00 h (km 83,30 - km 83,00), 12:00 h - 13:00 h (km 71,90 - km 71,65), 13:00 h - 14:00 h (km 63,00 - km 62,75), 14:00 h - 15:00 h (km 56,40 - km 56,10). Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.9.2013)

V piatok 6. septembra ráno bude na severnom obchvate B. Bystrice statické obmedzenie pravého jazdného pruhu z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení: 04:00 h – 06:00 h (km 164,4 – km 164,1, smer Zvolen). Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.9.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 4.9.2013 )

V stredu 4. septembra bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice na križovatke Nitra, východ (9:00 h - 16:00 h, km 51,16 - km 51,46, smer B. Bystrica) z dôvodu realizácie prídlažby. Obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby premenného dopravného značenia bude aj v týchto časoch a úsekoch: 9:00 h - 10:00 h (km 47,70 - km 47,49, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 40,90 - km 40,69, smer Trnava). V smere do B. Bystrice: 11:00 h - 12:00 h (km 40,45 - km 40,69), 12:00 h - 13:00 h (km 47,25 - km 47,49), 13:00 h - 14:00 h (km 55,90 - km 56,10), 14:00 h - 15:00 h (km 62,55 - km 62,79). (aktualizované 4.9.2013)

V utorok 3. septembra bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (km 43,60 – km 43,30, smer Trnava), 21:00 h – 22:00 h (km 79,0 – km 79,35, smer B. Bystrica). (aktualizované 3.9.2013)

V utorok 3. septembra bude na križovatke Nitra, východ obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prác vo vetve križovatky: 09:00 h – 16:00 h, km 51,160 – km 51,460 v smere do B. Bystrice. Na severnom obchvate B. Bystrice budú obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 166,150 - km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 11:00 h - 12:00 h (km 165,0 – km 165,150, spevnená krajnica, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 164,850 – km 165,0, spevnená krajnica, smer Brezno. (aktualizované 3.9.2013)

V utorok 3. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 166,150 - km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 11:00 h - 12:00 h (km 165,0 – km 165,150, spevnená krajnica, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 164,850 – km 165,0, spevnená krajnica, smer Brezno. (aktualizované 2.9.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 31.8.2013)

V piatok 30. augusta bude na križovatke Selenec (km 51,160 – km 51,460, smer B. Bystrica) obmedzenie pravého jazdného pruhu od 8:00 h do 16:00 h. Dôvodom je realizácia prídlažby. Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.8.2013)

Zo štvrtka na piatok 29.-30. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu úpravy vozovky pred mostnými závermi: 19:00 h – 22:00 h (km 163,901 – 164,4, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 166,0 – 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 01:00 h – 04:00 h (km 163,901 – 164,4, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 29.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 27.8.2013)

Z pondelka na utorok 26.-27. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 167,500 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev I37, I33, I31 – križovatky Cementáreň, Bánoš a Rudlová, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (pravá strana vetvy I35 – križovatka Cementáreň, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev I37, I33 – križovatky Cementáreň a Bánoš, smer Zvolen), 02:00 h  – 03:00 h (ľavá strana vetiev I32, I35 – križovatky Bánoš a Cementáreň, smer Brezno). (aktualizované 26.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 26.8.2013)

V nedeľu 25. augusta budú mobilné obmedzenia z dôvodu opravy betónových zvodidiel: 04:00 h – 08:00 h (km 61,880 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 21:00 h – 01:00 h (km 84,053 – km 61,880, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 24.8.2013)

Z piatka na sobotu 23.-24.8. budú mobilné obmedzenia z dôvodu údržby vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 56,5 - km 57,5, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h - 24:00 h (km 78,1 - km 78,6, pravý JP, smer B. Bystrica), 00:00 h - 01:00 h (km 78,1 - km 78,6, ľavý JP, smer B. Bystrica), 01:00 h - 02:00 h (km 57,4 - km 56,7, pravý JP, smer Trnava), 02:00 h - 03:00 h (km 55,1 - km 55,8, ľavý JP, smer B. Bystrica), 03:00 h - 04:00 h (km 56,0 - km 55,7, ľavý JP, smer Trnava).
(aktualizované 23.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.8.2013)

Z utorka na stredu 20.-21. augusta bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 47,3 po km 83,2 v smere do B. Bystrice z dôvodu zametania vozovky. Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu. (aktualizované 20.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.8.2013)

V pondelok 19. augusta bude od 10:00 h do 12:00 h statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 78,6 po km 78,240 v smere do Trnavy z dôvodu prehliadky mosta. (aktualizované 19.8.2013)

V nedeľu 18. augusta bude v čase od 05:00 h do 21:00 h v úseku od km 82,7 - km 83,2 v smere do B. Bystrice obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky. (aktualizované 18.8.2013)

V sobotu 17. augusta sa z dôvodu opravy povrchu vozovky uskutoční obmedzenie premávky: 07:00 h – 21:00 h (km 82,6 - km 83,2, ľavý jazdný pruh smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú obmedzenia z dôvodu úpravy vozovky pred mostnými závermi: 04:00 h – 06:00 h (km 163,901 –km 164,4, pravý jazdný pruh smer Brezno) a súčasne: (km 164,5 - 164,7, pravý jazdný pruh a časť pripájacej vetvy I28 smer Brezno). 06:00 h – 08:00 h (km 163,901 - 164,7, ľavý jazdný pruh smer Brezno) a súčasne: (km 166,0 - 165,3, pravý jazdný pruh smer Zvolen). (aktualizované 16.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.8.2013)

V stredu 14. augusta budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 20:00 h (km 77,3 - km 77,05), 20:00 h – 22:00 h (km 54,4 - km 54,25). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 14.8.2013)

V utorok 6. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 10:00 h – 18:00 h (km 165,2 –km 165,7, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je prehliadka mosta. 19:00 h – 21:00 h (km 168,7 - 169,3, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 5.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.8.2013)

V nedeľu večer 4.8. budú na severnom obchvate B. Bystrice obmedzenia z dôvodu opravy lámp verejného osvetlenia: 21:00 h - 22:00 h (km 163,85 po km 164,0, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 22:00 h - 23:00 h (križovatka Kostiviarska - vetva I27, ľavý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 23.7.2013)

V sobotu a v nedeľu 3.-4. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé obmedzenia na vetvách križovatiek z dôvodu zametania vozovky v tomto poradí: 19:00 h – 24:00 h (križovatka Rudlová: vetva I31, ľavý jazdný pruh, križovatka Kostiviarska: I29 (ĽJP), I26 (ĽJP) a I26 (PJP) – všetky v smere Zvolen). 00:00 h – 08:00 h (križovatka Kostiviarska: I27 (PJP), I27 (ĽJP), I28 (PJP), križovatka Rudlová: I30 (PJP), križovatka Bánoš: I32 (PJP), križovatka Cementáreň: I36 (PJP), I35 (PJP), križovatka Kostiviarska: I28 (ĽJP), križovatka Rudlová: I30 (ĽJP),križovatka Bánoš: I32 (ĽJP), križovatka Cementáreň: I36 (ĽJP), I35 (ĽJP) - všetky v smere Brezno). (aktualizované 3.8.2013)
Práve prebieha uzávierka v úseku od križovatky Beladice po križovatku Tekovské Nemce a to v oboch smeroch z dôvodu inštalovania nového elektrického vedenia nad vozovkou pri obci Tesárske Mlyňany. Doprava je presmerovaná na cestu 1/65 (stará Zlatomoravecká cesta). (aktualizované 3.8.2013)

V sobotu a v nedeľu 3.-4. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé obmedzenia na vetvách križovatiek z dôvodu zametania vozovky v tomto poradí: 19:00 h – 24:00 h (križovatka Rudlová: vetva I31, ľavý jazdný pruh, križovatka Kostiviarska: I29 (ĽJP), I26 (ĽJP) a I26 (PJP) – všetky v smere Zvolen). 00:00 h – 08:00 h (križovatka Kostiviarska: I27 (PJP), I27 (ĽJP), I28 (PJP), križovatka Rudlová: I30 (PJP), križovatka Bánoš: I32 (PJP), križovatka Cementáreň: I36 (PJP), I35 (PJP), križovatka Kostiviarska: I28 (ĽJP), križovatka Rudlová: I30 (ĽJP), križovatka Bánoš: I32 (ĽJP), križovatka Cementáreň: I36 (ĽJP), I35 (ĽJP) - všetky v smere Brezno). (aktualizované 2.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.8.2013)

V stredu 31.7. budú v smere do B. Bystrice obmedzenia pravého jazdného pruhu z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 44,450), 19:20 h - 19:35 h (km 50,060), 19:40 h - 19:55 h (km 50,590), 20:00 h - 20:10 h (km 50,760). (aktualizované 31.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 31.7.2013)

V utorok 30.7. budú obmedzenia v smere do Trnavy z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 49,280, pravý jazdný pruh), 19:20 h - 19:35 h (km 48,790, ľavý JP), 19:40 h - 19:55 h (km 45,650, ľavý JP), 20:00 h - 20:10 h (km 44,500, pravý JP), 20:15 h - 20:20 h (km 39,180, ľavý JP). Z utorka na stredu 30.-31.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 01:00 h – 04:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 30.7.2013)

V utorok 30.7. budú obmedzenia v smere do Trnavy z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 49,280, pravý jazdný pruh), 19:20 h - 19:35 h (km 48,790, ľavý JP), 19:40 h - 19:55 h (km 45,650, ľavý JP), 20:00 h - 20:10 h (km 44,500, pravý JP), 20:15 h - 20:20 h (km 39,180, ľavý JP). Z utorka na stredu 30.-31.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 01:00 h – 04:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 29.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 30.7.2013)

Z pondelka na utorok 29.-30.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - ľavá strana, smer Zvolen), 02:00 h – 03:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - ľavá strana, smer Brezno), 03:00 h – 04:00 h (vetva I26 - ľavá strana, smer Zvolen), 03:00 h – 04:00 h (vetva I26 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 05:00 h (vetva I27 - ľavá strana, smer Brezno), 04:00 h – 05:00 h (vetva I27 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 29.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.7.2013)

Zo soboty na nedeľu 27.-28. júla budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu merania svietivosti verejného osvetlenia: 22:00 h – 24:00 h (km 164,8 – km 164,6, čiastočne krajnica a časť vetvy I29 – križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), 00:00 h – 02:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 02:00 h – 04:00 h (vetva I30 – križovatka Rudlová, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 26.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 24.7.2013)

Z utorka na stredu 23.-24, júla budú na križovatkách obmedzenia z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 20:00 h (Nitra, západ, pravý jazdný pruh), 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra, západ, ľavý JP), 21:00 h – 22:00 h (Selenec, pravý JP), 22:00 h – 23:00 h (Zlaté Moravce, pravý JP), 23:00 h – 24:00 h (Čaradice, pravý JP), 00:00 h – 04:00 h (v úseku od km 73,3 po km 50,7, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 23.7.2013)

Z pondelka na utorok 22.-23. júla bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 05:00 h (km 45,1 - km 41,1, smer Trnava). (aktualizované 22.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.7.2013)

Vo štvrtok a piatok 18.-19. júla bude obmedzenie premávky v ľavom jazdnom pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 05:00 h (km 71,9 - km 52,3, smer Trnava). (aktualizované 18.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 18.7.2013)

V stredu a štvrtok 17.-18. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 03:00 h (km 80,3 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 03:00 h – 04:00 h (km 71,9 – km 71,3, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 04:00 h – 06:00 h (km 56,5 – km 55,0, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je obnova vodorovného dopravného značenia. (aktualizované 17.7.2013)

V utorok a stredu 16.-17. júla budú pohyblivé uzávierky v pravom jazdnom pruhu a na krajnici: 19:00 h – 21:00 h (km 80,3 - km 84,0, smer B. Bystrica), 21:00 h – 06:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava). Dôvodom je oprava odvodňovacích žľabov. (aktualizované 16.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.7.2013)

V pondelok 15. júla bude z dôvodu údržby kamerového systému obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 10:00 h – 11:00 h (km 56,1 - km 55,8) 11:00 h - 12:00 h (km 54,8 - km 54,5). Vo večerných hodinách bude z dôvodu opravy odvodňovacích žľabov obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 19:00 h – 24:00 h (km 51,5 - km 69,7), 00:00 h - 05:00 h (km 69,8 - km 84,0). (aktualizované 15.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 12.7.2013)

Vo štvrtok a piatok 11.-12. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 21:00 h (km 78,7 – km 78,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvod – oprava rímsy na moste. 19:00 h – 20:00 h (km 84,05 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 21:00 h – 04:00 h (km 80,0 – km 69,8, ľavý JP, smer Trnava). Dôvod – oprava povrchov stredového deliaceho pásu. (aktualizované 11.7.2013)

V stredu a štvrtok 9.-10. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 01:00 h (km 78,7 – km 78,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvod – oprava rímsy na moste. 20:00 h – 23:00 h (km 48,0 – km 50,6, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 06:00 h (km 69,7 – km 50,8, ľavý JP, smer Trnava). Dôvod – oprava povrchov stredového deliaceho pásu. (aktualizované 10.7.2013)

V utorok 9. júla bude v čase od 19:00 h do 21:00 h obmedzenie na vetve I24 (križovatka Čaradice) z dôvodu opravy zvodidiel. Ďalšie obmedzenia z dôvodu opravy povrchov stredového deliaceho pásu: 19:00 h – 02:00 h (km 50,6 – km 38,2, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, 03:00 h – 06:00 h (km 50,8 – km 61,0, ľavý JP, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice bude v čase od 19:00 h do 21:00 h uzávierka od km 164,1 po km 164,4 (ľavý jazdný pruh, smer Brezno) z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení. (aktualizované 9.7.2013)

V utorok 9. júla bude uzávierka v čase od 13:00 h do 15:00 h (km 69,75 – km 69,85, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava výtlku. Od 15:00 h do 16:00 h bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu (km 79,75 – km 79,9, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava kanalizačnej šachty. Na severnom obchvate B. Bystrice bude v čase od 19:00 h do 21:00 h uzávierka od km 164,1 po km 164,4 (ľavý jazdný pruh, smer Brezno) z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení. (aktualizované 9.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 4.7.2013)

V stredu 3. júla bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h – 19:30 h (km 40,0 - km 40,2, smer B. Bystrica), 19:30 h – 20:00 h (km 48,55 - km 48,85, smer B. Bystrica).

Zo stredy na štvrtok 3.-4. júla bude statické obmedzenie ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 20:00 h - 22:00 h (km 77,4 - km 78,2), 22:00 h - 24:00 h (km 80,2 - km 81,8), 00:00 h - 02:00 h (km 81,6 - km 82,8), 02:00 h - 04:00 h (km 82,6 - km 84,05).

 

Na severnom obchvate B. Bystrice budú 3. júla uzávierky v smere do Zvolena z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 166,0 - 165,3, pravý JP), 20:00 h – 21:00 h (km 166,0 - 165,3, ľavý JP). (aktualizované 3.7.2013)

V stredu 3. júla bude statické obmedzenie: 14:00 h – 16:00 h (km 78,65 - km 78,45, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú 3. júla uzávierky v smere do Zvolena z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 166,0 - 165,3, pravý JP), 20:00 h – 21:00 h (km 166,0 - 165,3, ľavý JP). (aktualizované 3.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 3.7.2013)

V utorok 2. júla bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy rímsy na moste v čase od 19:00 h do 24:00 h v úseku od km 78,65 po km 78,15 v smere do Trnavy. Z utorka na stredu 2.-3. júla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 20:00 h - 21:00 h (km 45,0 - km 43,2), 21:00 h - 22:00 h (km 41,6 - km 40,2). V smere do B. Bystrice: 22:00 h - 23:00 h (km 64,0 - km 66,1), 23:00 h - 24:00 h (km 66,9 - km 67,2), 00:00 h - 01:00 h (km 68,2 - km 69,7), 01:00 h - 02:00 h (km 70,3 - km 70,7), 02:00 h - 03:00 h (km 73,6 - km 75,8), 03:00 h - 04:00 h (km 75,8 - km 77,5). (aktualizované 2.7.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 2.7.2013)

Z pondelka na utorok 1.-2. júla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 19:00 h - 20:00 h (km 48,0 - km 47,0), 20:00 h - 21:00 h (km 45,0 - km 43,2), 21:00 h - 22:00 h (km 41,6 - km 40,2). V smere do B. Bystrice: 22:00 h - 22:30 h (km 51,8 - km 53,6), 22:30 h - 23:00 h (km 61,6 - km 62,8), 23:00 h - 23:30 h (km 64,0 - km 66,1), 23:30 h - 24:00 h (km 66,9 - km 67,2), 00:00 h - 01:00 h (km 68,2 - km 69,7), 01:00 h - 02:00 h (km 70,3 - km 70,7), 02:00 h - 03:00 h (km 73,6 - km 75,8), 03:00 h - 03:30 h (km 75,8 - km 77,5), 03:30 h - 04:00 h (km 77,4 - km 79,8), 04:00 h - 04:30 h (km 80,2 - km 82,0), 04:00 h - 05:00 h (km 82,0 - km 84,0). (aktualizované 1.7.2013).

Z piatka na sobotu 28.-29. júna budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 48,0 - km 47,0, smer Trnava), 23:00 h - 24:00 h (km 45,0 - km 43,2, smer Trnava), 00:00 h - 01:00 h (km 41,6 - km 40,2, smer Trnava), 01:00 h - 00:30 h (km 51,4 - km 53,6, smer B. Bystrica), 01:30 h - 02:00 h (km 61,6 - km 62,8, smer B. Bystrica), 02:00 h - 04:00 h (km 64,0 - km 66,1, smer B. Bystrica), 02:30 h - 05:00 h (km 66,9 - km 67,2, smer B. Bystrica), 03:00 h - 06:00 h (km 68,2 - km 69,7, smer B. Bystrica), 03:30 h - 07:00 h (km 70,3 - km 70,7, smer B. Bystrica), 04:00 h - 07:00 h (km 73,6 - km 75,8, smer B. Bystrica), 04:30 h - 07:00h (km 75,8 - km 77,5, smer B. Bystrica), 05:00 h - 06:00 h (km 77,4 - km 79,8, smer B. Bystrica), 06:00 h - 07:00 h (km 80,2 - km 82,0, smer B. Bystrica), 07:00 h - 08:00 h (km 82,0 - km 84,0, smer B. Bystrica). (aktualizované 27.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.6.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 27.6.2013)

Zo stredy na štvrtok 26.-27. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 50,7 - km 38,25, smer Trnava), 21:00 h - 24:00 h (km 38,25 - km 50,6, smer B. Bystrica), 00:00 h - 02:00 h (km 80,2 - km 84,0, smer B. Bystrica), 02:00 h - 04:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia: 19:00 h - 22:00 h (km 164,9 – km 164,6, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 01:00 h (km 164,8 – 164,6, pravý JP a krajnica, smer Zvolen), 01:00 h – 04:00 h (km 164,4 – 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (km 164,5 – 164,7, pripájací pruh na vetve I28 – križovatka Kostiviarska a pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 26.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 26.6.2013)

Z utorka na stredu 25.-26. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 23:00 h - 01:00 h (km 69,7 - km 50,8, smer Trnava), 01:00 h - 03:00 h (km 50,7 - km 38,25, smer Trnava). (aktualizované 25.6.2013)

V utorok 25. júna budú obmedzenia krajnice z dôvodu opravy žľabov: 09:00 h – 11:00 h (km 81,05 - km 80,2, smer B. Bystrica), 11:00 h – 13:00 h (km 81,15 - km 80,5, smer B. Bystrica). (aktualizované 25.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 25.6.2013)

Z pondelka na utorok 24.-25. júna budú mobilné uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 50,80 - km 69,73, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 23:00 h - 01:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 01:00 h - 03:00 h (km 69,8 - km 50,8, smer Trnava). V pondelok 24. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,4, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 24.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 22.6.2013)

Z piatka na sobotu 21.-22.6. budú pohyblivé uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 50,74 - km 69,73, smer B. Bystrica), 23:00 h - 24:00 h (km 69,80 - km 84,05, smer BB), 00:00 h - 01:00 h (km 84,05 - km 69,80, smer Trnava), 01:00 h - 02:00 h (km 69,80 - km 50,80, smer TT), 02:00 h - 04:00 h (km 50,80 - km 38,30, smer TT), 04:00 h - 05:00 h (km 38,30 - km 50,70, smer BB. Následne budú pohyblivé uzávierky ľavého jazdného pruhu z rovnakého dôvodu: 05:00 h - 07:00 h (km 50,74 - km 69,73, smer BB), 06:00 h - 08:00 h (km 69,80 - km 84,05, smer BB). (aktualizované 21.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 20.6.2013)

Vo štvrtok 20. júna bude uzávierka v čase od 19:00 h do 20:00 h vo vetve I 12 križovatky Nitra, východ, zjazd z R1 v smere z B. Bystrice z dôvodu opravy zvodidiel. (aktualizované 20.6.2013)

V stredu 19.6. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky od 09:00 h do 14:00 h z dôvodu údržby kamier: km 169,417 - 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,500 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 – km 164,1 (pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 19.6.2013)

V utorok 18.6. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 - km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý JP, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 164,5 – km 164,7, pripájací pruh na vetve I28 – križovatka Kostiviarska a pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 165,6 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 21:00 h – 22:00 h (km 165,6 – km 165,3, ľavý JP, smer Zvolen). (aktualizované 18.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 18.6.2013)

V pondelok a utorok 17.-18. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 17.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.6.2013)

V piatok a v sobotu 14.-15. júna budú uzávierky na úseku Beladice – Tekovské Nemce z dôvodu opráv vozovky: 22:00 h – 23:00 h (km 69,8 - km 84,0 smer B. Bystrica, pravý jazdný pruh a krajnica), 23:00 h – 24:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava, pravý jazdný pruh a krajnica), 00:00 h – 01:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica, ľavý jazdný pruh), 01:00 h – 03:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava, ľavý jazdný pruh). (aktualizované 14.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 13.6.2013)

V stredu 12. júna budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu geodetického merania povrchu vozovky: 19:00 h - 20:00 h (km 82,7 - km 83,0, pravý jazdný pruh), 20:00 h - 20:30 h (km 82,8 - km 83,0, ľavý jazdný pruh). (aktualizované 12.6.2013)

V stredu 12. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 11:00 h - 12:00 h (km 62,2 - km 61,9), 11:00 h - 12:00 h (km 58,0 - km 57,65), 12:00 h - 13:00 h (km 57,0 - km 56,65), 12:00 h - 13:00 h (km 56,1 - km 55,8), 13:00 h - 14:00 h (km 55,6 - km 55,3), 13:00 h - 14:00 h (km 54,8 - km 54,5), 14:00 h - 15:00 h (km 54,0 - km 53,65). (aktualizované 12.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 12.6.2013)

V utorok 11. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu opráv zvodidiel: 19:00 h - 20:00 h (km 70,7 - km 70,45), 20:00 h - 21:00 h (km 57,0 - km 56,7), 21:00 h - 22:00 h (km 54,3 - km 54,1), 22:00 h - 23:00 h (km 40,6 - km 40,35). (aktualizované 11. 6. 2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.6.2013)

V utorok 11. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier: 09:00 h - 10:00 h (km 39,1 – km 38,85, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 44,5 – km 44,75, smer B. Bystrica), 11:00 h - 12:00 h (km 61,3 – km 61,5, smer B. Bystrica), 12:00 h - 13:00 h (km 62,2 – km 61,95, smer Trnava), 13:00 h - 14:00 h (km 58,0 – km 57,75, smer Trnava). (aktualizované 11. 6. 2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.6.2013)

V pondelok 10. júna budú krátkodobé uzávierky z dôvodu geodetického merania: 19:00 h – 20:00 h (km 82,8 – km 83,05, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 20:00 h - 21:00 h (km 82,9 – km 83,05, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 10. 6. 2013)

V pondelok 10. júna budú krátkodobé uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier: 10:00 h – 11:00 h (km 47,3 – km 47,05), 10:00 h - 11:00 h (km 46,1 – km 45,85), 11:00 h - 12:00 h (km 44,8 – km 44,6), 11:00 h - 12:00 h (km 39,9 – km 39,35), 12:00 h - 13:00 h (km 39,1 – km 38,85) – všetky v smere Trnava, 12:00 h - 13:00 h (km 44,7 – km 44,50), 13:00 h - 14:00 h (km 61,3 – km 61,5), 13:00 h - 14:00 h (km 69,9 – km 70,1), 14:00 h - 15:00 h (km 83,4 – km 83,6) – všetky v smere B. Bystrica, 14:00 h - 15:00 h (km 79,9 – km 79,7), 15:00 h - 16:00 h (km 70,4 – km 70,2), 15:00 h - 16:00 h (km 62,2 – km 61,95) – všetky v smere Trnava. (aktualizované 10. 6. 2013)

Z piatka na sobotu 7.-8. júna budú uzávierky: 22:00 h – 01:00 h (km 42,8 – km 43,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. V čase od 01:00 h do 06:00 h budú postupne uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v úsekoch: km 42,4 - km 42,55, km 42,6 - km 42,75, km 42,8 - km 42,95, km 43,0 - km 43,15. Dôvodom je naloženie a odvoz poškodených panelov z protihlukových stien. (aktualizované 7.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 7.6.2013)

Vo štvrtok a v piatok 6.-7. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,5 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. Na severnom obchvate B. Bystrice budú dnes mobilné uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 23:00 h (km 164,9 - 164,1, ľavý JP, smer Zvolen). Dôvodom je geodetické meranie rovinatosti povrchu vozovky. (aktualizované 6. 6. 2013)

Vo štvrtok a v piatok 6.-7. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,5 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. (aktualizované 6. 6. 2013)

V stredu a vo štvrtok 5.-6. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,360 - km 42,760, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. (aktualizované 5. 6. 2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.6.2013)

V utorok a stredu 4.-5.júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (vetva I30, križovatka Rudlová, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia a betónových panelov pod protihlukovými stenami. 00:00 h – 06:00 h (vetva I30, križovatka Rudlová, ľavý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 4.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 3.6.2013)

V pondelok 3. júna budú uzávierky z dôvodu kontroly mostných záverov: 18:00 h – 18:20 h (km 56,1 - km 55,8, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 18:20 h – 18:40 h (km 54,7 - km 54,5, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 3.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 31.5.2013)

Vo štvrtok a v piatok 30.-31. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia: 19:00 h – 24:00 h (vetva I31, križovatka Rudlová, pravý JP, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (vetva I31, križovatka Rudlová, ľavý JP, smer Zvolen). (aktualizované 30.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 30.5.2013)

V stredu a vo štvrtok 29.-30. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny tesnenia dilatácií na mostných objektoch: 19:00 h – 24:00 h (km 165,25 – km 165,6, pravý JP, smer Brezno), 00:00 h – 05:00 h (km 165,25 – km 165,6, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 29.5.2013)

V utorok 28. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 09:00 h - 09:30 h (km 53,8 - km 54,01), 09:30 h - 10:00 h (km 57,9 - km 58,14), 10:00 h - 10:30 h (km 61,2 - km 61,38), 10:30 h - 11:00 h (km 65,6 - km 65,84), 11:00 h - 11:30 h (km 70,9 - km 71,14), 11:30 h - 12:00 h (km 74,7 - km 74,92), 12:00 h - 12:30 h (km 77,1 - km 77,35), 12:30 h - 13:00 h (km 81,6 - km 81,82), 13:00 h - 13:30 h (km 74,5 - km 74,25, smer Trnava), 14:00 h - 14:30 h (km 47,8 - km 47,6, smer Trnava), 15:00 h - 15:30 h (km 41,2 - km 41,42), 15:30 h - 16:00 h (km 45,0 - km 45,22).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 28.-29.5. uzávierky z dôvodu výmeny tesnenia dilatácií na mostných objektoch: 19:00 h – 24:00 h (km 165,7 - 165,35, smer Zvolen), 00:00 h – 05:00 h (km 165,7 – km 165,35, smer Zvolen). (aktualizované 28.5.2013)

V utorok 28. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 09:00 h - 09:30 h (km 53,8 - km 54,01), 09:30 h - 10:00 h (km 57,9 - km 58,14), 10:00 h - 10:30 h (km 61,2 - km 61,38), 10:30 h - 11:00 h (km 65,6 - km 65,84), 11:00 h - 11:30 h (km 70,9 - km 71,14), 11:30 h - 12:00 h (km 74,7 - km 74,92), 12:00 h - 12:30 h (km 77,1 - km 77,35), 12:30 h - 13:00 h (km 81,6 - km 81,82), 13:00 h - 13:30 h (km 74,5 - km 74,25, smer Trnava), 14:00 h - 14:30 h (km 47,8 - km 47,6, smer Trnava), 15:00 h - 15:30 h (km 41,2 - km 41,42), 15:30 h - 16:00 h (km 45,0 - km 45,22). (aktualizované 28.5.2013)

V pondelok 27. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 41,7 - km 41,95), 11:00 h - 12:00 h (km 45,6 - km 45,8), 12:00 h - 13:00 h (km 54,3 - km 54,54), 13:00 h - 14:00 h (km 58,5 - km 58,7), 14:00 h - 15:00 h (km 61,7 - km 61,9), 15:00 h - 16:00 h (km 66,2 - km 66,41).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú dnes uzávierky z dôvodu opravy tmelenia sčítačov dopravy: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,91, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,91 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 27.5.2013)

V pondelok 27. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 41,7 - km 41,95), 11:00 h - 12:00 h (km 45,6 - km 45,8), 12:00 h - 13:00 h (km 54,3 - km 54,54), 13:00 h - 14:00 h (km 58,5 - km 58,7), 14:00 h - 15:00 h (km 61,7 - km 61,9), 15:00 h - 16:00 h (km 66,2 - km 66,41). (aktualizované 27.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 25.5.2013)

Z piatka na sobotu 24.-25. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 22:00 h - 23:00 h (km 42,6 - km 42,2), 23:00 h - 24:00 h (km 42,1 - km 41,8), 00:00 h - 01:00 h (km 40,3 - km 40,05), 01:00 h - 02:00 h (km 40,1 - km 39,5). (aktualizované 24.5.2013)

Vo štvrtok a piatok 23.-24. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 19:30 h (km 69,5 - km 69,2), 19:30 h - 20:00 h (km 69,3 - km 68,9), 20:00 h - 21:00 h (km 62,2 - km 61,77), 21:00 h - 22:00 h (km 59,8 - km 59,46), 22:00 h - 22:30 h (km 59,1 - km 58,8), 22:30 h - 23:00 h (km 58,9 - km 58,62), 23:00 h - 23:30 h (km 56,9 - km 56,64), 23:30 h - 24:00 h (km 56,6 - km 56,34), 00:00 h - 00:30 h (km 53,4 - km 53,08), 00:30 h - 01:00 h (km 52,3 - km 51,95), 01:00 h - 01:30 h (km 52,1 - km 51,81), 01:30 h - 02:00 h (km 51,7 - km 51,40). (aktualizované 23.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.5.2013)

V stredu 22. mája bude uzávierka ľavého jazdného pruhu a krajnice od 19:00 h do 20:00 h (km 56,5 – km 56,8, smer B. Bystrica) z dôvodu opravy stredových zvodidiel. Ďalšie uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere Trnava budú z dôvodu údržby kanalizácie v časoch a úsekoch: 20:00 h - 20:20 h (km 84,09 - km 83,96), 20:25 h - 20:40 h (km 83,20 - km 83,11), 20:40 h - 21:20 h (km 82,98 - km 82,86), 21:20 h - 21:50 h (km 81,52 - km 81,44), 21:50 h - 22:30 h (km 76,86 - km 76,74), 22:30 h - 23:30 h (km 70,60 - km 70,46), 00:00 h - 00:20 h (km 70,40 - km 70,38), 00:20 h - 00:40 h (km 70,13 - km 70,07), 00:40 h - 01:40 h (km 69,96 - km 69,83), 01:40 h - 02:00 h (km 69,77 - km 69,75).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú 22. a 23. mája uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia v smere Zvolen: 19:00 h – 23:00 h (km 164,6 – km 164,1, ľavý JP, smer Zvolen), 23:00 h – 04:00 h (km 164,6 – 164,1, pravý JP, smer Zvolen), 04:00 h – 05:00 h (vetva I28, križovatka Kostiviarska, ľavý JP, smer Brezno), 05:00 h – 06:00 h (vetva I28, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 22.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 22.5.2013)

V utorok a v stredu 21.-22. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky v smere Brezno: 19:00 h – 24:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh), 00:00 h – 04:00 h (km 163,901 – km 164,4, ľavý JP), 04:00 h – 05:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý JP), 05:00 h – 06:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, ľavý JP). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 21.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.5.2013)

V pondelok 20. a v utorok 21. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 - 20:00 (km 84,09 - km 83,96), 20:00 - 20:30 (km 83,20 - km 83,11), 20:30 - 21:20 (km 82,98 - km 82,86), 21:20 - 21:50 (km 81,52 - km 81,44), 21:50 - 22:30 (km 76,86 - km 76,74), 22:30 - 23:30 (km 70,60 - km 70,46), 00:00 - 00:20 (km 70,40 - km 70,38), 00:20 - 00:40 (km 70,13 - km 70,07), 00:40 - 01:40 (km 69,96 - km 69,83), 01:40 - 02:00 (km 69,77 - km 69,75).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky v smere Brezno: 19:00 h – 24:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, ľavý JP), 00:00 h – 05:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý JP). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 20.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 18.5.2013)

V piatok 17. a v sobotu 18. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby kanalizácie: od 22:00 h do 22:30 h (km 75,9 - km 76,15), od 22:30 h do 23:00 h (km 76,4 - km 76,7), od 23:00 h do 23:30 h (km 77,7 - km 78,1), od 23:30 h do 24:00 h (km 79,1 - km 79,5), od 00:00 h do 01:30 h (km 79,6 - km 80,0), od 01:30 h do 02:00 h (km 79,9 - km 80,35), a uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: od 02:00 h do 02:30 h (km 73,9 - km 73,6), od 02:30 h do 03:00 h (km 47,3 - km 47,0). (aktualizované 17.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 17.5.2013)

Vo štvrtok 16. mája bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Banskej Bystrice v čase od 19:00 h do 20:00 h (km 73,3 – km 73,6). Dôvodom je oprava zvodidiel.

Zo štvrtka na piatok 16.-17. mája budú v smere do B. Bystrice nasledovné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu údržby kanalizácie: od 20:00 h do 20:30 h (km 54,6 - km 55,0), od 20:30 h do 21:00 h (km 57,5 - km 57,95), od 21:00 h do 22:00 h (km 60,6 - km 60,95), od 22:00 h do 23:00 h (km 71,2 - km 71,65), od 23:00 h do 24:00 h (km 71,7 - km 72,2), od 00:00 h do 01:00 h (km 72,3 - km 73,7), od 01:00 h do 02:00 h (km 74,0 - km 74,25), od 02:00 h do 03:00 h (km 74,6 - km 75,0).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok 16.-17. mája nasledovné uzávierky z dôvodu čistenia mostných uzáverov: od 19:00 h do 20:00 h (km 166,600 - 164,000, pravý JP, smer Zvolen), od 20:00 h do 21:00 h (km 163,901 - 166,200, pravý JP, smer Brezno), od 21:00 h do 22:00 h (km 166,600 - 164,000, ľavý JP, smer Zvolen), od 22:00 h do 23:00 h (km 163,901 - 166,200, ľavý JP, smer Brezno), od 23:00 h do 01:00 h (vetvy I31 križovatka Rudlová, I29 križovatka Kostiviarska), od 01:00 h do 02:00 h (vetvy I27, I28, I30, smer Brezno).(aktualizované 16.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.5.2013)

V stredu a vo štvrtok 15.-16. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Banskej Bystrice: od 19:00 h do 20:00 h (km 38,35 – km 38,70), od 20:00 h do 21:00 h (km 40,4 – km 40,65), od 21:00 h do 22:00 h (km 41,1 – km 41,45), od 22:00 h do 23:00 h (km 43,1 – km 43,6), od 23:00 h do 24:00 h (km 43,7 – km 44,2), od 00:00 h do 01:00 h (km 44,7 – km 45,1), od 01:00 h do 02:00 h (km 45,0 – km 45,4). Dôvodom je údržba kanalizácie. (aktualizované 15.5.2013) 

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.5.2013)
Z utorka na stredu 14.-15. mája bude uzávierka: od 19:00 h do 05:00 h v úseku od km 51,9 po km 38,2 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov). Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka v utorok 14. mája od 19:00 h do 21:00 h (vetva I30, pravý jazdný pruh, križovatka Rudlová, dôvod výmena panelov na protihlukovej stene). (aktualizované 14.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.5.2013)
Z pondelka na utorok 13.-14. mája bude uzávierka: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 71,5 po km 83,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod údržba kanalizačných šácht a košov). (aktualizované 13.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 12.5.2013)
V noci z piatka na sobotu 10.-11. mája budú uzávierky: od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 64,4 po km 75,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht) a od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 68,64 po km 55,0 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov). (aktualizované 10.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 10.5.2013)
Vo štvrtok večer a v piatok ráno 9.-10. mája budú uzávierky: od 19:00 h do 20:00 h v úseku od km 38,4 po km 38,6 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod oprava nespevnenej krajnice), od 19:00 h do 20:00 h v úseku od km 52,0 po km 52,4 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod oprava zvodidiel), od 20:00 h do 21:00 h v úseku od km 79,0 po km 79,3 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod oprava zvodidiel), od 20:00 h do 22:00 h v úseku od km 45,6 po km 46,7 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov), od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 84,2 po km 75,0 (PJPaK, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov), od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 58,5 po km 65,0 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: od 19:00 h do 24:00 h v úseku od km 169,417 po km 163,901 (ĽJP, smer Zvolen) a od 00:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 po km 169,417 (ĽJP, smer Brezno). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 9.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 8.5.2013)
V utorok večer a v stredu nadránom 7.-8. mája budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 45,7 po km 52,5 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 76,0 po km 84,05 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht. (aktualizované 7.5.2013)
V pondelok večer a v utorok nadránom 6.-7. mája bude mobilná uzávierka: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,2 po km 45,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht. (aktualizované 6.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 4.5.2013)

V piatok a sobotu 3.-4. mája budú nasledovné uzávierky: od 22:00 h do 01:00 h v úseku od km 45,0 po km 38,2 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) a od 01:00 h do 04:00 h v úseku od km 38,2 po km 43,0 (PJPaK, smer B. Bystrica) z dôvodu čistenia dažďových košov. V sobotu 4. mája budú uzávierky: od 06:00 h do 07:00 h v úseku od km 49,51 po km 49,11 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) a od 07:00 h do 08:00 h v úseku od km 49,11 po km 49,51 (PJPaK, smer B. Bystrica) z dôvodu geodetického monitoringu mosta. (aktualizované 3.5.2013)

Vo štvrtok a piatok 2.-3. mája. budú nasledovné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h na križovatke Nitra, juh v smere do B. Bystrice z dôvodu opravy zvodidiel, od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 48,5 po km 38,2 (pravý jazdný pruh, smer Trnava) z dôvodu údržby a čistenia dažďových košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky od 19:00 h do 20:00 h (vetva I27, ľavý jazdný pruh, smer Ružomberok) a od 20:00 h do 21:00 h (vetva I26 po km 164,0 pravý jazdný pruh, smer Zvolen) z dôvodu údržby. (aktualizované 2.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.5.2013)
V utorok 30.4. budú mobilné uzávierky: od 21:00 h do 22:00 h v úseku od km 53,5 po km 50,739 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava), od 21:00 h do 23:00 h v úseku od km 38,2 po km 38,6 (ľavý jazdný pruh, smer Banská Bystrica), od 22:00 h do 22:15 h na križovatke Zlaté Moravce, od 23:00 h do 24:00 h na križovatke Nitra, západ. Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 30.4.2013)
V utorok 30. 4. bude mobilná uzávierka od 11:00 h do 15:00 h v úseku od km 61,8 po km 53,0 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 30.4.2013)

29. a 30.4. 2013 sa uskutočnia nasledovné mobilné uzávierky: od 19:00 h do 24:00 h (km 63,80 - km 50,739, smer Trnava, pravý jazdný pruh a krajnica), od 19:00 h do 21:00 h (km 79,500 - km 84,053, smer B. Bystrica, ĽJP), od 21:00 h do 05:00 h (km 84,053 - km 69,739, smer Trnava, ĽJP) od 05:00 h do 07:00 h (km 61,800 - km 58,0 smer Trnava, ĽJP), od 01:00 h do 02:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, západ), od 02:00 h do 03:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, juh), od 03:00 h do 04:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, východ), od 04:00 h do 05:00 h (všetky vetvy križovatky Beladice), od 05:00 h do 06:00 h (všetky vetvy križovatky Zlaté Moravce) Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 29.4.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 29.4.2013)
V piatok 26. 4. a v sobotu 27.4. bude mobilná uzávierka od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 69,739 po km 84,05 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 26.4.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 26.4.2013)
Vo štvrtok 25. a v piatok 26. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,769 po km 69,738 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 84,05 po km 69,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je čistenie mostných záverov a revíznych chodníkov. (aktualizované 25.4.2013)
Vo štvrtok 25. a v piatok 26. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,769 po km 69,738 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 84,05 po km 69,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je čistenie mostných záverov a revíznych chodníkov. (aktualizované 25.4.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 25.4.2013)
V stredu 24. a vo štvrtok 25. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 65,7 po km 69,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od km 69,7 po km 57,0 (ĽJP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 54,8 po km 50,7 (ĽJP, smer Trnava) a od km 69,7 po km 80,0 (ĽJP, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie dažďových košov a mostnej dilatácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 166,6 - km 168,1 (ĽJP, smer Brezno), od 22:00 h do 02:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska), smer Zvolen a od 02:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I32 (Bánoš), I36, I35 (Cementáreň), smer Brezno. Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 24.4.2013)
V stredu 24. a vo štvrtok 25. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 65,7 po km 69,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od km 69,7 po km 57,0 (ĽJP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 54,8 po km 50,7 (ĽJP, smer Trnava) a od km 69,7 po km 80,0 (ĽJP, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie dažďových košov a mostnej dilatácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 166,6 - km 168,1 (ĽJP, smer Brezno), od 22:00 h do 02:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska), smer Zvolen a od 02:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I32 (Bánoš), I36, I35 (Cementáreň), smer Brezno. Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 24.4.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 24.4.2013)
V utorok 23. a v stredu 24. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,14 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica) z dôvodu zametania vozovky a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 61,0 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) z dôvodu čistenia dažďových košov, dilatačných špár a revíznych chodníkov na mostoch. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 167,3 - km 163,901 (PJP, smer Brezno), od 22:00 h do 24:00 h v úseku km 163,901 - km 165,8 (PJP, smer Brezno), od 00:00 h do 01:00 h v úseku km 164,5 - km 164,0 (ĽJP, smer Zvolen), od 01:00 h do 03:00 h v úseku km 165,6 - km 167,0 (ĽJP, smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 23.4.2013)
V utorok 23. a v stredu 24. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,14 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica) z dôvodu zametania vozovky a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 61,0 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) z dôvodu čistenia dažďových košov, dilatačných špár a revíznych chodníkov na mostoch. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 167,3 - km 163,901 (PJP, smer Brezno), od 22:00 h do 24:00 h v úseku km 163,901 - km 165,8 (PJP, smer Brezno), od 00:00 h do 01:00 h v úseku km 164,5 - km 164,0 (ĽJP, smer Zvolen), od 01:00 h do 03:00 h v úseku km 165,6 - km 167,0 (ĽJP, smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 23.4.2013)
V pondelok 22. a v utorok 23. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 47,0 po km 50,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,7 po km 41,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 58,7 po km 69,7 mobilná uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby mostov a čistenia odvodňovacích košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h na vetvách križivatiek I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I31 (Rudlová), I29 a I26 (Kostiviarska), všetky v smere Zvolen. Od 23:00 h do 03:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I30 (Rudlová), I32 (Bánoš) a I36 (Cementáreň), všetky v smere Brezno. Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí. Od 03:00 h do 05:00 h bude mobilná uzávierka v úseku od km 168,4 - km 163,901 (PJP, smer Zvolen) a od 05:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 - km 168,4 (PJP, smer Brezno) z dôvodu čistenia štrbinových žľabov. (aktualizované 22.4.2013)
V pondelok 22. a v utorok 23. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 47,0 po km 50,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,7 po km 41,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 58,7 po km 69,7 mobilná uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby mostov a čistenia odvodňovacích košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h na vetvách križivatiek I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I31 (Rudlová), I29 a I26 (Kostiviarska), všetky v smere Zvolen. Od 23:00 h do 03:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I30 (Rudlová), I32 (Bánoš) a I36 (Cementáreň), všetky v smere Brezno. Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí. Od 03:00 h do 05:00 h bude mobilná uzávierka v úseku od km 168,4 - km 163,901 (PJP, smer Zvolen) a od 05:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 - km 168,4 (PJP, smer Brezno) z dôvodu čistenia štrbinových žľabov. (aktualizované 22.4.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 20.4.2013)
V piatok 19. a v sobotu 20. 4. budú mobilné uzávierky: od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 38,177 po km 50,769 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 55,3 po km 64,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie mostných záverov, revíznych chodníkov a dažďových košov. (aktualizované 19.4.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.4.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 18.4.2013)
V stredu 17. 4. bude uzávierka od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 59,8 po km 60,0 (pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava zvodidiel. Od 20:00 h do 21:00 h bude uzávierka vetvy I2 (ľavý jazdný pruh) na križovatke Nitra, západ. Dôvodom je umývanie zvodidiel. Na rovnakej vetve bude od 21:00 h do 22:00 h oprava zvodidiel.  Zo stredy na štvrtok 17. a 18. 4. bude mobilná uzávierka: od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 46,2 po km 50,5 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Banská Bystrica). Dôvodom je čistenie mostných záverov, revíznych chodníkov a protihlukových stien. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 50,64 po km 69,3 mobilná uzávierka (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie a čistenie dažďových vpustov. Na obchvate B. Bystrice budú 17. 4. mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h vetvy križovatiek I34, I37, I33, I31 (PJP), I29, I26 (PJP) (smer Zvolen), od 23:00 h do 24:00 h vetvy križovatiek I31 (ĽJP), I26 (ĽJP) (smer Zvolen). 18. 4. budú mobilné uzávierky: od 00:00 h do 03:00 h vetvy križovatiek I27 (PJP), I28 (PJP), I30 (PJP), I32, I36, I35 (smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h vetvy križovatiek I27 (ĽJP), I28 (ĽJP), I30 (ĽJP), I36, I35 (smer Brezno)  Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí na vetvách križovatiek. (aktualizované 17.4.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 17.4.2013)

« späť

Aktuálne uzávierky dnes večer a v noci

Zo stredy na štvrtok 23.-24. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 59,850 - km 60,250, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: oprava žľabov), 19:00 h – 05:00 h (km 69,1 - km 69,6, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 19:00 h – 22:00 h (km 38,850 - km 39,0 pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: oprava protikoróznych náterov mosta), 21:00 h – 04:00 h (km 71,8 - km 73,8, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie), 21:00 h – 04:00 h (km 65,2 - km 67,5, krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: odstraňovanie vegetácie z nespevnenej krajnice). (aktualizované 23.4.2014)

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Veľkonočná osveta bezpečnosti na cestách

Na odpočívadle R1 PR1BINA Tekovské Nemce, smer Bratislava bude tesne po Veľkonočných sviatkoch, v utorok 22. Apríla 2014, kedy očakávame zvýšenú intenzitu dopravy, ďalšie zo série osvetových podujatí DeŇ Bezpečnosti.
Podrobný program podujatia, ktoré potrvá od desiatej ráno do šiestej večer si môžete prečítať tu.

(dostávať emailom)
QR_code