facebook

Upozornenie pre nadmernú a nadrozmernú dopravu a ostatných užívateľov RC R1

V noci z utorka na stredu 7. – 8. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 54,5 – 55,3, ľavý jazdný pruh, smer TT s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 54,5 a 55,3 – pravý jazdný pruh, smer TT.
V noci zo stredy na štvrtok 8. – 9. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 55,8 – 54,5, ľavý jazdný pruh, smer BA s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 55,8 a 54,5 v pravom jazdnom pruhu, smer BA.
Žiadame prepravcov, aby v týchto dňoch neplánovali žiadne prejazdy nadrozmerných a nadmerných prepráv a tiež všetkých užívateľov, aby dôsledne dodržiavali umiestnené dopravné značenie a prechádzali týmito úsekmi so zvýšenou opatrnosťou. (aktualizované 3.7.2015).

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Školáci u nás

Štyri júnové štvrtky sme sa venovali žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl z obcí v okolí R1 PR1BINA. V rámci exkurzie v stredisku správy a údržby SSÚR Selenec najskôr absolvovali dopravnú výchovu. Nasledoval kurz 1. pomoci pod vedením lektoriek z Červeného kríža. Deti dostali dobré rady ako dodržiavať pravidlá, ako sa správať v premávke a ako si poradiť v prípade úrazu. To sú (nielen) pred prázdninami užitočné informácie :)

Deti sa v Centre monitorovania dopravy (kamerový systém) a počas prehliadky areálu dozvedeli, ako sa staráme o cestu. Nenechali si ujsť príležitosť posadiť sa za volant vozidla so snežným pluhom, alebo hliadkovacej dodávky. Videli tiež sklad soli a dopravných značiek. Domov si odniesli darčeky s reflexnými prvkami a informačný leták so zaujímavosťami o našich činnostiach.

(dostávať emailom)