facebook

Večer a v noci údržba v ľavom jazdnom pruhu

Zo štvrtka na piatok 3.-4. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby odvodňovacieho systému a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 53,8 – km 57,0 a km 60,0 – km 63,3). (aktualizované 3.9.2015).

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Školáci u nás

Štyri júnové štvrtky sme sa venovali žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl z obcí v okolí R1 PR1BINA. V rámci exkurzie v stredisku správy a údržby SSÚR Selenec najskôr absolvovali dopravnú výchovu. Nasledoval kurz 1. pomoci pod vedením lektoriek z Červeného kríža. Deti dostali dobré rady ako dodržiavať pravidlá, ako sa správať v premávke a ako si poradiť v prípade úrazu. To sú (nielen) pred prázdninami užitočné informácie :)

Deti sa v Centre monitorovania dopravy (kamerový systém) a počas prehliadky areálu dozvedeli, ako sa staráme o cestu. Nenechali si ujsť príležitosť posadiť sa za volant vozidla so snežným pluhom, alebo hliadkovacej dodávky. Videli tiež sklad soli a dopravných značiek. Domov si odniesli darčeky s reflexnými prvkami a informačný leták so zaujímavosťami o našich činnostiach.

 
(dostávať emailom)